การจดทะเบียนสมรส /พาร์ทเนอร์/ samenwonen

ทำความเข้าใจ ความแตกต่างของสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายเนเธอร์แลนด์ สำหรับรูปแบบการอาศัยอยู่ด้วยกันในรูปแบบต่างๆ  

อ่านต่อ

การเงิน/ภาษี และเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลดัตช์ประเภทต่างๆ

ทำความเข้าใจระบบการจัดเก็บภาษี และสวัสดิการ  เงินสงเคราะห์ และเงินชดเชยต่างๆ ของเนเธอร์แลนด์  

อ่านต่อ

เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจากไป

เมื่อสถานภาพครอบครัวเปลี่ยนไป เพราะมีคนหนึ่งจากไป  สรุปขั้นตอน ที่ควรทำพื้นฐาน ต่อไปนี้จะช่วยดึงสติ และนำทางทั้งเรื่องอันเกี่ยวเนื่องกับกฎระเบียบ การเงิน และการจัดการทรัพย์สิน

อ่านต่อ

เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัว

ตั้งรับเมื่อเกิดปัญหาในครอบครัว  จัดการเรื่องวีซ่าอย่างไร จะได้อยู่ต่อ หรือ ต้องกลับไทย รวมถึงขั้นตอนการขอความช่วยเหลือเมื่อถูกทำร้ายร่างกาย

อ่านต่อ

BE OUR SPONSORS ?

สนใจเป็นผู้สนับสนุน กับไทสมาคม ติดต่อ thaisestichting(@)gmail.com