การขอรับเงินช่วยเหลือ ที่ส่งผลต่อสถานะการอยู่อาศัยในเนเธอร์แลนด์

“การขอรับเงินช่วยเหลือบางตัว จะส่งผลต่อสถานะการอยู่อาศัย” หากคุณยังไม่ได้ถือบัตรผู้อาศัยขนิดถาวร แล้วเงินช่วยเหลือประเภทไหนบ้าง ที่ส่งผลต่อสถานะการอยู่อาศัย ? ในบทความนี้มีสรุปไว้ให้แล้ว

เรื่องควรรู้ ก่อนมาเป็นออแพร์ (Au Pair) ที่เนเธอร์แลนด์

ออแพร์ (Au Pair) หรือพี่เลี้ยงเด็ก สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งประเภทวีซ่าที่น่าสนใจ ของประเทศเนเธอร์แลนด์กันนะคะ นั่นก็คือ ออแพร์ (Au Pair) หรือพี่เลี้ยงเด็กนั่นเองค่ะ เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ระยะเวลา 1 ปี เปิดโอกาสให้บุคคลอายุ 18-31 ปี ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวยุโรป โดยที่เราจะได้พักอาศัยกับครอบครัวที่นี่ (host family) และมีหน้าที่หลักดูแลเด็กๆของครอบครัวและ ทำงานบ้านเพียงเล็กน้อยค่ะ โดยที่สัปดาห์หนึ่งจะต้องทำงานไม่เกิน 30 ชม. และมีวันหยุดอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ค่ะ โดยได้รับค่าตอบแทน 340 ยูโรต่อเดือน รวมไปถึงสามารถเลือกเรียนคอร์สภาษาดัชต์หรืออังกฤษได้โดยที่โฮสจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ค่ะ อาจจะดูว่าได้เงินไม่เยอะเลย แต่ที่เราได้รับมากกว่าเงินนั่นก้คือประสบการณ์และโอกาสในการท่องเที่ยวที่ยุโรปค่ะ ส่วนตัวเป็ดเองก็เคยมีโอกาสร่วมโครงการออแพร์ ที่เนเธอร์แลนด์เมื่อปี 2016 เป็นระยะ 1 ปี เช่นกันค่ะ ได้มีโอกาสอยู่กับครอบครัวชาวดัชต์และเลี้ยงดูเด็ก 4 คนค่ะ คุณสมบัติหลักๆสำหรับคนที่จะมาเป็นออแพร์นั้น นอกจากจะต้องรักและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กแล้ว ก้จะต้องเป็นคนใจกว้าง เปิดใจและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆด้วยค่ะ เพราะการมาเป็นออแพร์นั้น เราต้องมาอยู่บ้านเดียวกับครอบครัวอุปถัมภ์(host family) นั่นเองค่ะ บางคนเวลาอยู่ที่ไทย […]

การขอวีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าเยี่ยมเยือน ของเนเธอร์แลนด์ ที่เปลี่ยนแปลงไป

สหภาพยุโรป หรือ EU ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขอวีซ่า Schengen ประเภท ท่องเที่ยว/เยี่ยมเยือนใหม่ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2020 เป็นต้นมา จากการเปลี่ยนแปลงกฎในการขอวีซ่าใหม่ในครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ เลยคือ สามารถยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าได้สูงสุด 6 เดือน (จากปัจจุบันสามารถขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน) และอย่างน้อยต้องขอก่อน 15 วันก่อนการเดินทาง ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าปรับเพิ่มเป็น 80€ (จากปัจจุบันอยู่ที่ 60€) และจะมีการปรับค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าทุก ๆ 3 ปี จะให้ทำการ กรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่า online แทนการเขียนในแบบฟอร์มอย่างปัจจุบัน ยื่นเรื่องขอวีซ่าผ่านช่องทาง online ได้แล้ว สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ ในบางประเทศ สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ได้อีกด้วยจะให้ทำการขอวีซ่า online สะดวกสบายขึ้น ภายใน 59 เดือนล่าสุด ก่อนที่จะยื่นขอวีซ่า หากเคยยื่นขอวีซ่า Schengen และเคยทำการเก็บลายนิ้วมือมาก่อน ไม่จำเป็นที่จะต้องไปยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตัวเอง […]