การขอรับเงินช่วยเหลือ ที่ส่งผลต่อสถานะการอยู่อาศัยในเนเธอร์แลนด์

“การขอรับเงินช่วยเหลือบางตัว จะส่งผลต่อสถานะการอยู่อาศัย” หากคุณยังไม่ได้ถือบัตรผู้อาศัยขนิดถาวร แล้วเงินช่วยเหลือประเภทไหนบ้าง ที่ส่งผลต่อสถานะการอยู่อาศัย ? ในบทความนี้มีสรุปไว้ให้แล้ว

เรื่องควรรู้ ก่อนมาเป็นออแพร์ (Au Pair) ที่เนเธอร์แลนด์

สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งประเภทวีซ่าที่น่าสนใจ ของประเทศเนเธอร์แลนด์กันนะคะ นั่นก็คือ ออแพร์ (Au Pair) หรือพี่เลี้ยงเด็กนั่นเองค่ะ เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ระยะเวลา 1 ปี เปิดโอกาสให้บุคคลอายุ 18-31 ปี ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวยุโรป โดยที่เราจะได้พักอาศัยกับครอบครัวที่นี่ (host family) และมีหน้าที่หลักดูแลเด็กๆของครอบครัวและ ทำงานบ้านเพียงเล็กน้อยค่ะ […]

การขอวีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าเยี่ยมเยือน ของเนเธอร์แลนด์ ที่เปลี่ยนแปลงไป

สหภาพยุโรป หรือ EU ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขอวีซ่า Schengen ประเภท ท่องเที่ยว/เยี่ยมเยือนใหม่ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2020 เป็นต้นมา จากการเปลี่ยนแปลงกฎในการขอวีซ่าใหม่ในครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ เลยคือ สามารถยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าได้สูงสุด 6 เดือน (จากปัจจุบันสามารถขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 […]