ไทสมาคม คือ ใคร

Thaise Stichting เกิดจากรวมตัวของคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่ตั้งใจจะเอาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มาแบ่งปันและแนะแนวทาง ไม่ว่าจะ ข้อมูลสำคัญด้านกฎระเบียบดัตช์สำหรับคนที่ย้ายมาอยู่ ต้องปฏิบัติตาม หรือด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ และครอบครัวใหม่ ทางด้านวัฒนธรรม รวมทั้งเข้าช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาพื้นฐานกับคนที่มีปัญหาทางด้านกฎหมาย หรือ ประสบปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือทันที มีการจัดตั้งเพจและเวปบอร์ด ไทยดัตช์เคอเค่น (thaidutchkeuken) และ ไทย-เนเดอร์ ลันด์ (Thai&Netherlands) ให้ข้อมูล-ข่าวสารแก่สมาชิกบอร์ดมาเป็นเวลานานแล้ว ดังนั้นจึงคิดว่าควรรวมตัวเพื่อจัดตั้งองค์กรอิสระ ที่ถูกต้องตาม กฎหมายดัชท์เพื่อการพร้อมช่วยเหลือและให้ข้อมูล ได้ชัดเจน .

วัตถุประสงค์ของสมาคม

”Sharing is Caring“

ทีมไทสมาคม ประกอบด้วย

โศภฤณ พินิจภูวดล
นายกสมาคม

จิรประภา ศรีจารุพฤกษ์
รองนายกสมาคม

นริศรา บุญปัญญา
เหรัญญิกสมาคม

ธิดารัตน์ เหลืองอ่อน
เลขานุการสมาคม

ไกรสร สุขดี
อาสาสมัคร

อรสิริ เนติศักดิ
อาสาสมัคร

วยุรี วรามิตร
อาสาสมัคร

เพลินพิศ บรุ๊คมันน์
อาสาสมัคร

ปวีณา ศรีวิชัย
อาสาสมัคร

OUR Latest News

บทความและข่าวล่าสุดจากเรา

Our blog

BE OUR SPONSORS ?

สนใจเป็นผู้สนับสนุน กับไทสมม ติดต่อ thaisestichting(@)gmail.com