ไทสมาคม คือ ใคร

Thaise Stichting เกิดจากรวมตัวของคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่ตั้งใจจะเอาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มาแบ่งปันและแนะแนวทาง ไม่ว่าจะ ข้อมูลสำคัญด้านกฎระเบียบดัตช์สำหรับคนที่ย้ายมาอยู่ ต้องปฏิบัติตาม หรือด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ และครอบครัวใหม่ ทางด้านวัฒนธรรม รวมทั้งเข้าช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาพื้นฐานกับคนที่มีปัญหาทางด้านกฎหมาย หรือ ประสบปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือทันที มีการจัดตั้งเพจและเวปบอร์ด ไทยดัตช์เคอเค่น (thaidutchkeuken) และ ไทย-เนเดอร์ ลันด์ (Thai&Netherlands) ให้ข้อมูล-ข่าวสารแก่สมาชิกบอร์ดมาเป็นเวลานานแล้ว ดังนั้นจึงคิดว่าควรรวมตัวเพื่อจัดตั้งองค์กรอิสระ ที่ถูกต้องตาม กฎหมายดัชท์เพื่อการพร้อมช่วยเหลือและให้ข้อมูล ได้ชัดเจน

วัตถุประสงค์ของสมาคม

ADVISE

ให้คำแนะนำคนไทยที่ประสบปัญหาด้านกฎหมายและการอยู่อาศัยในเนเธอร์แลนด์ เพื่อประโยชน์ในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ภาษา และสังคมที่อยู่อาศัยใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SHARING

เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ในเบื้องต้น ไทสมาคมจะจัดทำจดหมายข่าวบรรจุข้อมูลอันเป็นประโยชน์ออกในรูปแบบอิเลคโทรนิค อ่านได้จาก อีเมล์หรือทางเวปไซท์สมาคม

COLLABORATE

ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆทั้งไทยและเนเธอร์แลนด์ ในการเอื้อประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นแก่ชุมชนไทยในแดนกังหัน

ทีมไทสมาคม ประกอบด้วย

โศภฤณ พินิจภูวดล

โศภฤณ พินิจภูวดล

นายกสมาคม
– ป้าแต้ว –
จิรประภา ศรีจารุพฤกษ์

จิรประภา ศรีจารุพฤกษ์

รองนายกสมาคม
– จิระ –
นริศรา บุญปัญญา

นริศรา บุญปัญญา

เหรัญญิกสมาคม
– นิด –
ธิดารัตน์ เหลืองอ่อน

ธิดารัตน์ เหลืองอ่อน

เลขานุการสมาคม
– แอน –
ไกรสร สุขดี

ไกรสร สุขดี

อาสาสมัคร
– เบียร์ –
อรสิริ เนติศักดิ

อรสิริ เนติศักดิ

อาสาสมัคร
– เอิง –
วยุรี วรามิตร

วยุรี วรามิตร

อาสาสมัคร
– อิง –
เพลินพิศ บรุ๊คมันน์

เพลินพิศ บรุ๊คมันน์

อาสาสมัคร
– แอนนา –
ปวีณา ศรีวิชัย

ปวีณา ศรีวิชัย

อาสาสมัคร
– เป็ดน้อย –