เกิดที่ จันทบุรี ค่ะ แล้วย้ายไปอยู่อุดรธานี ก่อนเข้ากรุงเทพ
จบการศึกษาปริญญาตรีภาษาอังกฤษ จากคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จบการศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตร และ การสอนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อยู่เมืองไทย รับราชการ ครูสอนภาษาอังกฤษค่ะ และพบรักกับสามีที่โรงเรียน ที่จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เมื่อ 14 ปี ที่แล้ว ตอนมาใหม่ๆเรียนภาษาด้วยตัวเองค่ะก่อนที่จะไปโรงเรียน และในขณะเดียวกันก็ทำงานเลี้ยงเด็กค่ะเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาดัตท์ พร้อมทำงานอาสาสมัครที่บ้านพักคนชรา ก่อนจะได้งานทำที่ ZARA ตำแหน่งพนักงานขาย IFF ทำงานในห้องแลบ PFW ทำงานในห้องแลบ ZARA ( Inditex) ทำงานที่ฝ่ายบุคคล Briddge Legal & Finance เป็น Assisiant International Payroll พูดง่ายๆก็คือทำงานเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานนั่นเอง

หากถามว่าทำไมถึงเข้ามาช่วยงานสมาคมอาจจะเป็นเพราะว่าเคยมีประสบการณ์มาก่อนในประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็น การใช้ชีวิต การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของที่นี่ การเรียนต่อหรือแม้แต่การเรียนภาษาดัตท์เอง

ท้ายที่สุดนี้ เราหวังว่าเราอาจจะสามารถช่วยเหลือ น้องๆที่เดินทางตามหัวใจตัวเองมาอยู่ ที่นี่ได้อย่างมีความสุขสมกับความหวัง และตั้งใจในดินแดนกังหันลม ค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีและค้นพบสิ่งที่ต้องการตามความปรารถนาในเมืองหอน นะค่ะ จำเอาไว้อย่างนึงค่ะ ไม่มีอะไรยาก ถ้าหากเราตั้งใจทำ หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์