มีอาชีพเป็น สมุห์บัญชี (Boekhouder) พื้นหลังเป็นคนที่เรียนและทำงานด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมมาก่อน จึงได้มีโอกาสจากสมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย มาเทคคอร์สและฝึกงานที่เนเธอร์แลนด์ อยู่ช่วงหนึ่ง หลังจากนั้นก็กลับมาอยู่เนเธอร์แลนด์ด้วยการถือหนังสือคนประจำเรือของดัทช์ (monsterboekje) เพราะต้องการออกเดินเรือกับแฟน ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น mvv วีซ่า และขอสัญชาติดัทช์ในที่สุด

หลังจากที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ถาวร เนื่องจากปัญหาสุขภาพ จึงทำให้ไม่สามารถทำงานต่อในสายงานเดิมได้ และงานที่เคยทำมันยังไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองชอบที่สุด  จึงตัดสินใจเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ด้วยการเรียน “บัญชี” ควบคู่ไปกับการทำงานในบริษัทรับทำบัญชีแห่งหนึ่ง ปัจจุบันเป็นสมุห์บัญชี ที่ได้ทำงานรับใช้คนไทยหลายๆกลุ่มสาขาอาชีพ ทำให้ได้มองเห็นว่า จริงๆแล้ว ยังมีคนไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน และหลายคนเข้าไม่ถึงข่าวสารหรือข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินชีวิต อาจจะเนื่องด้วยหลายสาเหตุปัจจัย และหลายคนก็ประสบปัญหาต่างๆ แต่ไม่มีคนคอยชี้แนะแนวทางให้ความช่วยเหลือ

จึงเป็นเหตุผลในการตัดสินใจร่วมเป็นหนึ่งในทีมอาสาสมัครของ “ไทสมาคม” เพื่อที่ว่า เราจะได้มีส่วนช่วยเหลือคนไทยตรงจุดนี้ได้