สารจาก นายชาตรี อรรจนานันท์ ออท

คู่มือคนไทยในเนเธอร์แลนด์ฉบับ e-book นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่คนไทยที่ประสงค์จะใช้ชีวิตที่เนเธอร์แลนด์ใช้ประโยชน์ในการศึกษาทำความเข้าใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการเตรียมตัวมาอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ ครอบคลุมทั้งด้านระเบียบกฎหมาย เอกสารราชการ ภาษา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เป็นการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการเปิดใจสำหรับการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่น ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลบริการต่าง ๆ จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก รวมทั้งจากเครือข่ายของคนไทยในเนเธอร์แลนด์และองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน

‘การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล’ คือ หัวใจของงานกงสุลเพื่อดูแลและส่งเสริมศักยภาพของพี่น้องชาวไทยในต่างประเทศ โดยผมขอให้ชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ทุกท่านรู้สึกอบอุ่นใจเสมือนมีเพื่อนหรือครอบครัวอยู่เคียงข้าง ซึ่งพวกเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้คนไทยมีสถานะและคุณภาพชีวิตที่ดีในเนเธอร์แลนด์ 

การจัดทำคู่มือคนไทยฉบับนี้ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากความร่วมมือจากไทสมาคมและเครือข่ายคนไทยจิตอาสาที่ไม่เพียงแต่จะได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลมาไว้ในคู่มือคนไทยฉบับ e-book นี้ แต่ยังได้ปวารณาที่จะร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยกันปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องคนไทย จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ด้วย

เมษายน 2564

นายชาตรี อรรจนานันท์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือที่คนเรียกกันติดปากว่าฮอลแลนด์เป็นประเทศที่อยู่ในยุโรปตะวันตก เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีพื้นที่ค่อนข้างเล็กและพื้นที่บางส่วนอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดทะเลเหนือ มีเมืองท่าทำการค้าขายทางเรือซึ่งรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต  มีชายแดนติดกับประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมันทางทิศใต้และทิศตะวันออกตามลำดับ เนเธอร์แลนด์มีทั้งหมด 12 จังหวัด มีการปกครองด้วยประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล นอกจากนั้นยังมีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ

เมื่อกล่าวถึงเนเธอร์แลนด์ คนส่วนมากจะนึกถึงอัมสเตอร์ดัมซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่จริงๆแล้วประเทศนี้มีการกระจายผังเมืองที่ดี ส่วนราชการต่างๆตั้งอยู่ที่กรุงเฮก รวมทั้งเป็นที่ตั้งที่ทำการของศาลโลก มีเมืองท่าซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของการค้าทางเรือคือร็อตเตอร์ดัม และมีเมืองต่างๆที่สำคัญแตกต่างกันออกไป เนื่องจากเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีพื้นที่ต่ำ และได้มีการพัฒนาการจัดการทางน้ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันเนเธอร์แลนด์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับโลกในเรื่องนี้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเขื่อนที่เปิดปิดได้อัตโนมัติ แผงกันน้ำท่วมอย่างถาวร ระบบคลองรอบเมืองเป็นต้น

ตอบคำถามที่ว่า เมื่อนึกถึงเนเธอร์แลนด์คุณจะนึกถึงอะไร คำตอบคงจะเป็นคนตัวสูงๆ เพราะคนเนเธอร์แลนด์หรือคนดัตช์มีส่วนสูงเฉลี่ยที่สูงที่สุดในโลกทั้งชายและหญิง นอกจากนั้นก็คงเป็นอุปนิสัยที่กล้าแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาของคนดัตช์ เด็กดัตช์ถูกอบรมให้ช่วยเหลือตัวเอง กล้าแสดงความคิดเห็น ทุกคนมีความพิเศษเฉพาะตัว ดังนั้นความเท่าเทียมกันเป็นพื้นฐานของสังคมดัตช์ เด็กดัตช์ขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กที่มีความสุขที่สุดในโลก คนดัตช์จะถูกสอนให้มีการวางแผนชีวิตและการเงินตั้งแต่วัยเด็ก จนมีการล้อเลียนกันว่าคนดัตช์ตระหนี่ หรือที่พูดกันติดปากว่า Let’s go Dutch. หรือหารอย่างเท่าๆกันนั่นเอง

คนดัตช์ส่วนมากพูดได้หลายภาษาเช่น ดัตช์ อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส เป็นต้น เนื่องจากเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ทำการค้าขายมานาน และเป็นประเทศเล็ก ดังนั้นคนดัตช์จึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเอง จนสามารถเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของยุโรป สำหรับคนต่างชาติที่มาอยู่เนเธอร์แลนด์อาจจะอยู่ง่ายสำหรับคนที่สนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว แต่อาจจะต้องปรับตัวในด้านอื่นๆเช่น สภาพภูมิอากาศ ที่มีสี่ฤดู และมีฝนตกบ่อยๆ มีการวางแผนการนัดพบ ความเท่าเทียมกันและไม่มีการโอ้อวดทางสังคม การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงาน ซึ่งคนดัตช์จะให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆรอบตัวหรือปรัชญาการอยู่แบบพอเพียง อาจจะนำมาใช้เพื่อปรับตัวให้อยู่ในประเทศนี้ได้อย่างมีความสุข 

เมื่อมาถึง

 • ชนิดวีซ่า
 • การเรียนภาษา และข้อบังคับ
 • การลงทะเบียน/ บัตรไอดี
 • การหาที่พักและข้อควรระวังเรื่องการจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้า
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การปรับตัว

 • วัฒนธรรมดัตช์
 • อาหารดัตช์ที่ควรรู้จัก
 • การหางาน
 • การเดินทางในประเทศ / การใช้ OV chipkaart
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ครอบครัว

 • การจดทะเบียนสมรส /พาร์ทเนอร์/ samenwonen 
 • การขอสัญชาติดัตช์
 • การเงิน/ภาษี และเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลดัตช์ประเภทต่างๆ 
 • การสาธารณสุข
 • เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจากไป
 • เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ถาม/ตอบ (FAQ)

ตามข้อกำหนดของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ IND นั้น หลังจากที่คุณยื่นขอวีซ่า mvv แล้ว IND ระบุในเวปไซท์ ไม่อนุญาติให้คุณเดินทางเข้ามารอผลอนุมัติในเนเธอร์แลนด์ด้วยวีซ่าอื่น (ท่องเที่ยว/เยี่ยมเยือน) หรือ อยู่รอผลอนุมัติวีซ่าในเนเธอร์แลนด์หลังยื่นขอวีซ่า MVV  คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ind.nl

ตามข้อกำหนดปัจจุบันของ IND  วีซ่าประเภทติดตามลูก หรือ วีซ่าผู้ปกครองของบุตรชาวดัตซ์ นั้น สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าถาวร หรือ ขอสัญชาติเนเธอร์แลนด์ในภายหลังได้

https://ind.nl/nl/nederlander-worden-tijdelijke-en-niet-tijdelijke-verblijfsdoelen

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 06.04.2024

 หากต้องการเรียนต่อสายอาชีพที่นี่ สถานศึกษาส่วนมากที่รับนักเรียน เข้าเรียนจะรับวุฒิด้านภาษาดัตช์อย่างน้อย ระดับ B1 หรือเทียบเท่า แต่บางโรงเรียนอาจจะให้มีการ ทดสอบระดับภาษาแทนตรวจดิโพลม่าอย่างเดียว และหากผลการทดสอบเป็นที่พอใจ โรงเรียนอาจรับเข้าเรียนด้วยดิโพลม่า A2  ซึ่งโรงเรียนอาจมีเงื่อนไขให้ลงเรียนภาษาเพิ่มก่อนเรียนวิชาจริง ทั้งนี้เงื่อนไขไม่มีตายตัว ดังนั้นจึงควรหาข้อมูลสาขาและสถานศึกษาที่สนใจและติดต่อสอบถามโดยตรง

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์โดยถูกกฎหมาย เมื่อถึงอายุเกษียณ ย่อมมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยชราภาพ หรือ AOW เช่นเดียวกับชาวดัตซ์   และหากคุณทำงาน และมีการสะสมเงิน pensieon เพิ่มเติม คุณก็จะมีสิทธิได้เงินตัวนี้ด้วยเช่นกัน คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow

แต่ละธนาคารก็จะมีรูปแบบบัญชีเงินออมแตกต่างกันไป ทางที่ดีควรตรวจสอบข้อมูลจากเวปไซท์ของธนาคารต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบบัญชีเพื่อออมเงินและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

อ่านคำถามเพิ่มเติม

สารจากไทสมาคม

คู่มือคนไทย เป็นหนึ่งในความตั้งใจอันยาวนานของทีมไทสมาคม ที่ต้องการรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์เบื้องต้น ทั้งความรู้ด้านการสอบบูรณาการ วัฒนธรรมดัตช์ สังคม การหางาน กฎระเบียบอันจำเป็นสำหรับผู้มาอยู้ใหม่ และอีกหลายเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจำวันสำหรับคนไทยที่เพิ่งย้ายมาอยู่เนเธอร์แลนด์ได้ช่วยเป็นแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่แบบชาวกังหันสีส้ม ทั้งย้ายมาแบบระยะยาวเพราะมาทำงาน หรือย้ายมาถาวรตามครอบครัว โดยแยกไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการค้นหา

ไทสมาคม เป็นการรวมตัวของเหล่าจิตอาสาคนไทยในเนเธอร์แลนด์ที่ต้องการเป็นสะพานส่งต่อความรู้เรื่องวัฒนธรรมดัตช์จากประสบการณ์  และบทความที่แปลและเรียบเรียงกฏระเบียบ/ ข้อบังคับดัตช์อันเกี่ยวกับผู้มาอยู่ใหม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจและไม่ละเลยข้อปฏิบัติอันเป็นภาคบังคับจากรัฐบาล ทั้งยังให้คำแนะนำและรับปรึกษาปัญหาเพื่อให้มีการติดต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ถูกต้อง  ช่วยแพร่กระจายข่าวอันแจ้งมาจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮกต่อไปยังคนไทยในพื้นที่ทั้งทางโซเชี่ยลมีเดียกรุ๊ป และ จดหมายข่าวอีเลคโทรนิคของสมาคมฯ 

ขอขอบคุณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก นายชาตรี อรรจนานันท์  เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเนเธอร์แลนด์   นายสรยศ กิจภากรณ์ เจ้าหน้าที่การทูตฯ ผู้ประสานงาน และผลักดันให้ ชุดคู่มือคนไทยในรูปแบบ e-book  ออกมาได้จนสำเร็จลุล่วง  ทีมอาสาสมัครไทสมาคมทุกท่านและจิตอาสา ที่เรียงร้อยประสบการณ์ แปลและเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมด 

ไทสมาคมจะดูแลและปรับปรุงข้อมูลในคู่มือคนไทยฉบับนี้ให้ทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสืบเนื่องไป

พฤษภาคม 2564

นางโศภฤณ พินิจภูวดล

ประธานไทสมาคม

ข้อมูลในเล่มรวมรวมโดยไทสมาคม (Thaise Stichting)  ซึ่งเกิดจากรวมตัวของคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่ตั้งใจจะเอาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มาแบ่งปันและแนะแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำคัญด้านกฎระเบียบดัตช์สำหรับคนที่ย้ายมาอยู่ต้องปฏิบัติตาม หรือด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ ครอบครัวใหม่ ทางด้านวัฒนธรรม การจัด workshop ต่างๆ รวมทั้งเข้าช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาพื้นฐานกับคนที่มีปัญหาทางด้านกฎหมาย หรือ ประสบปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือทันที อาสาสมัครที่รวมตัวมีการจัดตั้งเพจและเวปบอร์ด ไทยดัตช์เคอเค่น (thaidutchkeuken) และ ไทย-เนเธอร์แลนด์ (Thai&Netherlands) ให้ข้อมูล-ข่าวสารแก่สมาชิกบอร์ดมาเป็นเวลานานแล้ว ดังนั้นจึงคิดว่าควรรวมตัวเพื่อจัดตั้งองค์กรอิสระ ที่ถูกต้องตามกฎหมายดัตช์เพื่อการพร้อมช่วยเหลือและให้ข้อมูล ได้ชัดเจนขึ้น

โศภฤณ พินิจภูวดล
นายกสมาคม

จิรประภา ศรีจารุพฤกษ์
รองนายกสมาคม

นริศรา บุญปัญญา
เหรัญญิกสมาคม

ธิดารัตน์ เหลืองอ่อน
เลขานุการสมาคม

ไกรสร สุขดี
อาสาสมัคร

อรสิริ เนติศักดิ
อาสาสมัคร

วยุรี วรามิตร
อาสาสมัคร

เพลินพิศ บรุ๊คมันน์
อาสาสมัคร

ปวีณา ศรีวิชัย
อาสาสมัคร

BE OUR SPONSORS ?

สนใจเป็นผู้สนับสนุน กับไทสมม ติดต่อ thaisestichting(@)gmail.com