ผู้เปิดเวปเขียวสมัยดึกดำบรรพ์ หลังจากที่บอร์ดชุมชนครัวไทย-ดัชท์บนพันทาว์น ต้องปิดตัวลง ต่อมาเวปเขียวก็ถูกโยกมาเป็นกรุ๊ปบนเฟซบุ๊ค แต่ชื่อก็คงไว้ดังเดิมยังคงเป็น ครัวไทย-ดัชท์ หรือ Thaidutchkeuken (ทั้งที่ไม่ค่อยมีอะไรเกี่ยวกับในครัวมากนัก)

และหลายๆคนก็คงรู้จักป้าแต้ว สมาคมสยาม มาเป็นเวลาหลายปี เพราะพัวพันช่วยเหลือ ให้ข้อมูล กับคนไทย และ สอนภาษาไทยเด็กลูกครึ่งไทยในนามสมาคมมานานเกินสิบปี

ป้าแต้วย้ายมาอยู่เนเธอร์แลนด์ เมื่อปลายปี ๒๐๐๒ สมัยนั้นข้อมูลข่าวสารยังไม่ได้หลายหลากและจับต้องได้ง่ายเหมือนนิ้วคลิกดังปัจจุบันนี้

ป้าแต้วเรียนจบนิติศาสตร์ จากรามคำแหง ถึงแม้จะไม่ได้มีโอกาสใช้ความรู้ทางด้านกฏหมายที่เรียนมาทำงานเลี้ยงชีพแต่ความรู้ทางกฏหมายได้กลับเป็นส่วนช่วยในการทำความเข้าใจกับข้อกฎหมายที่นี่เป็นอย่างมาก

“เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก”  Sharing is Caring