ใครมีสิทธิ์ขอ TOZO

Category: TOZO เงินช่วยเหลือชั่วคราว สำหรับผู้ประกอบการอิสระแบบไม่มีลูกจ้าง

ผู้ประกอบการที่ประกอบอาชีพอิสระรวมถึงฟรีแลนซ์ที่ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤติโคโรน่า

วัตถุประสงค์: เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้ประกอบการอิสระที่ได้รับความเดือดร้อน

วิธีการ : จ่ายเงินช่วยเหลือ สูงสุด  €1.500 ขึ้นอยุ่กับรายได้ครัวเรือน 

การดำเนินการ : สามารถยื่นขอต่อเทศบาล (gemeente) ที่อาศัย

This entry was posted in . Bookmark the permalink.