ใครมีสิทธิ์ขอ TOGS

Category: TOGS เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 โดยตรง

ผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อป้องกัน COVID-19

วัตถุประสงค์ :เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าเช่า ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการป้องกัน COVID-19 

วิธีการ: จ่ายเงินสนับสนุน ครั้งเดียว จำนวน € 4.000 ต่อ1 ธุรกิจ 

การดำเนินการ : ดำเนินการโดย Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.