ใครมีสิทธิ์ ขอ NOW

Category: NOW กองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยการจ้างงาน

สำหรับ นายจ้างที่มีผลประกอบการลดลง (คาดว่า) อย่างน้อย 20% ภายในระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน รวมไปถึงบริษัทจัดหางาน (uitzendbureau) สำหรับการจ้างงานชั่วคราวด้วย

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษางานและป้องกันการว่างงาน 

วิธีการ : จ่ายเงินชดเชยสูงสุด 90% ของเงินจ้างงาน โดยขึ้นอยู่กับสัดส่วนของรายได้ที่สูญเสียไป ในระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน 

การดำเนินการ : กองทุนนี้ ดำเนินการโดย UWV  

จะใช้เวลาในการพิจารณา 2-4 สัปดาห์ และจะจ่ายล่วงหน้า ออกมาก่อน 80% จากยอดที่มีสิทธิ์จะได้รับ

This entry was posted in . Bookmark the permalink.