ใครมีสิทธิ์ขอ TOZO

ผู้ประกอบการที่ประกอบอาชีพอิสระรวมถึงฟรีแลนซ์ที่ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤติโคโรน่า วัตถุประสงค์: เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้ประกอบการอิสระที่ได้รับความเดือดร้อน วิธีการ : จ่ายเงินช่วยเหลือ สูงสุด  €1.500 ขึ้นอยุ่กับรายได้ครัวเรือน  การดำเนินการ : สามารถยื่นขอต่อเทศบาล (gemeente) ที่อาศัย

TOZO มีเงื่อนไขอย่างไร

เป็นผู้ประกอบการอิสระที่ไม่มีลูกจ้าง  มีอายุมากกว่า 18 ปี และยังไม่ได้รับเงิน AOW  ผู้ประกอบการอิสระต้องชี้แจงได้ว่า ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติโควิด คาดว่าจะส่งผลให้มีรายได้ใน 3 เดือนน้อยกว่า รายได้ขั้นต่ำ  และ/หรือ มีปัญหาสภาพคล่อง ผู้ประกอบการอิสระได้จดทะเบียนในทะเบียนการค้าของหอการค้า (KvK) ก่อนวันที่ 17 มีนาคม 2020 ผู้ประกอบการอิสระมีชั่วโมงการทำงาน กับธุรกิจอย่างน้อย 1,225 ชั่วโมงต่อปี (หรือเฉลี่ย 23.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)     Meer info rijksoverheid.nl/tozo