ใครมีสิทธิ์ ขอ NOW

สำหรับ นายจ้างที่มีผลประกอบการลดลง (คาดว่า) อย่างน้อย 20% ภายในระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน รวมไปถึงบริษัทจัดหางาน (uitzendbureau) สำหรับการจ้างงานชั่วคราวด้วย วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษางานและป้องกันการว่างงาน  วิธีการ : จ่ายเงินชดเชยสูงสุด 90% ของเงินจ้างงาน โดยขึ้นอยู่กับสัดส่วนของรายได้ที่สูญเสียไป […]

NOW มีเงื่อนไขอย่างไร

เงื่อนไข ธุรกิจมีผลประกอบการลดลง อย่างน้อย 20% ภายในระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ในช่วงตั้งแต่ 1-03-2020 โดยนายจ้างที่่ได้สิทธิ์รับเงินชดเชยนี้ จะต้องไม่เลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุผล เพราะผลประกอบการที่ย่ำแย่  ธุรกิจที่สูญเสียรายได้ 100% จะได้ รับเงินชดเชย 90%  ธุรกิจที่สูญเสียรายได้ 50% จะได้ […]