ใครมีสิทธิ์ ขอ NOW

สำหรับ นายจ้างที่มีผลประกอบการลดลง (คาดว่า) อย่างน้อย 20% ภายในระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน รวมไปถึงบริษัทจัดหางาน (uitzendbureau) สำหรับการจ้างงานชั่วคราวด้วย วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษางานและป้องกันการว่างงาน  วิธีการ : จ่ายเงินชดเชยสูงสุด 90% ของเงินจ้างงาน โดยขึ้นอยู่กับสัดส่วนของรายได้ที่สูญเสียไป ในระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน  การดำเนินการ : กองทุนนี้ ดำเนินการโดย UWV   จะใช้เวลาในการพิจารณา 2-4 สัปดาห์ และจะจ่ายล่วงหน้า ออกมาก่อน 80% จากยอดที่มีสิทธิ์จะได้รับ

NOW มีเงื่อนไขอย่างไร

เงื่อนไข ธุรกิจมีผลประกอบการลดลง อย่างน้อย 20% ภายในระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ในช่วงตั้งแต่ 1-03-2020 โดยนายจ้างที่่ได้สิทธิ์รับเงินชดเชยนี้ จะต้องไม่เลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุผล เพราะผลประกอบการที่ย่ำแย่  ธุรกิจที่สูญเสียรายได้ 100% จะได้ รับเงินชดเชย 90%  ธุรกิจที่สูญเสียรายได้ 50% จะได้ รับเงินช่ชดเชย 45%  นายจ้างจะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยนี้ 3 เดือน นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานตามเดิม นอกจากเงินชดเชยตามสัดส่วนที่กล่าวข้างต้นแล้ว นายจ้างยังมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชย เพิ่มอีก 30% ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในการจ้างงาน เช่น เงินสะสม vakantiegeld  เงินสะสม Pensioen เบี้ยประกันสังคมในส่วนที่นายจ้างจะต้องจ่าย (werkgeverspremies) (เงินชดเชยในส่วนนี้  นายจ้างมีสิทธิ์ได้รับสูงสุด 9,538 ยูโร) Meer info rijksoverheid.nl/now