นายจ้างสามารถขอให้เราใช้ vakantiedagen ในช่วงที่เราต้องหยุดงานเนื่องจากภาวะวิกฤตโควิด ได้หรือไม่

Category: ถาม-ตอบ เรื่องสิทธิและมาตรการเยียวยาต่างๆในวิกฤตโควิด-19

(เนื่องจากเป็นภาวะวิกฤต) ถ้ามีการตกลงร่วมกันและได้รับการยินยอมจาก ลูกจ้าง ก็สามารถทำได้

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *