ถูกเลิกจ้าง เพราะวิกฤตโควิด ปกติส่งลูกเข้า opvang แบบนี้เราจะยังได้เงินคืนในส่วนของ eigen bijdrag หรือไม่

Category: ถาม-ตอบ เรื่องสิทธิและมาตรการเยียวยาต่างๆในวิกฤตโควิด-19

ถ้าเรามีรายได้น้อยลงเพราะถูกเลิกจ้าง จะต้องรีบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายได้ต่อเบลอาสติ้งดีน เพราะเมื่อรายได้น้อยลง เราก็มีสิทธิ์ได้รับเงิน Kinderopvangtoeslag สูงขึ้น ส่วนต่างที่เป็นยอด Eigen bijdragen ก็จะได้น้อยลง

[ถ้าถูกเลิกจ้าง เราจะยังมีสิทธิ์ได้เงิน kinderopvangtoeslag อยู่อีก 3 เดือน หลังจากนั้น จะหมดสิทธ์ ซึ่งมีผลต่อ eigen bijdragen นี้ด้วย]
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *