ประเภทของ บัตรผู้อยู่อาศัย หรือ Residence permit

ก่อนอื่นนั้นต้องมาทำความเข้าใจกับความหมายของ MVV visa กับ Residence permit หรือ บัตรผู้อยู่อาศัยกันก่อนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งหลายๆคนนั้นมักจะเข้าใจว่ามาอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ด้วย MVV visa ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด MVV ย่อมาจาก Machtiging tot Voorlopig Verblijf ซึ่ง MVV Visa นั้นเป็นวีซ่าที่อนุญาตใช้ในการเดินทางเข้ามายังเนเธอร์แลนด์เท่านั้น และเมื่อมาถึงเนเธอร์แลนด์แล้ว จะต้องไปทำการขอรับบัตรประจำตัวผู้อยู่อาศัย หรือ Residence permit ที่เรียกว่า Verblijfsvergunning ซึ่งในบัตรนี้จะระบุประเภทของบัตร และ เงื่อนไขของบัตรว่า คุณมาอาศัยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ด้วยเงื่อนไขใด ยกตัวอย่างเช่น Au pair หรือ มารับการรักษาในเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น MVV นั้นเป็นชื่อเรียกของวีซ่าระยะยาวทั้งหมด (มาอยู่มากกว่า 90 วัน) ของ เนเธอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่ามาอยู่กับคู่สมรส / คู่รัก , มาศึกษาต่อ , มาเป็น Au pair หรือ มารับการรักษาในเนเธอร์แลนด์ ล้วนรวมเรียกว่า MVV visa ทั้งสิ้น

ประเภทของบัตรผู้อยู่อาศัยใน เนเธอร์แลนด์นั้น แบ่งได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ คือ

บัตรผู้อยู่อาศัยประเภทนี้ เป็นบัตรประเภททั่ว ๆ ไปสำหรับอาศัยอยู่ชั่วคราว และมีเงื่อนไขสำหรับการอยู่อาศัย ยกตัวอย่างเช่น มารับการรักษาในเนเธอร์แลนด์ โดยหลังบัตรนั้นจะมีการระบุเงื่อนไขที่ชัดเจน หากสถานะเปลี่ยนแปลงเช่น ความสัมพันธ์กับคู่สมรส / คู่รัก สิ้นสุดลง ถูกเลิกจ้างงาน หรือ สำเร็จการศึกษา ก็จะส่งผลถึงบัตรประเภทนี้ ทำให้บัตรไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป ทำให้คนที่ถือบัตรประเภทนี้หมดสิทธิ์ในการอยู่อาศัยในเนเธอร์แลนด์ไปด้วย

ตัวอย่างบัตร : กรณี มารับการรักษาในเนเธอร์แลนด์

กรณีนี้ หลังบัตรระบุไว้ว่า : อาศัยอยู่ในสำหรับการรับการรักษาพยาบาล ไม่อนุญาตให้ทำงาน 

บัตรผู้อยู่อาศัยประเภทนี้ ออกให้กับคนต่างชาติที่ไม่ได้มีสัญชาติอยู่ในกลุ่มสมาชิกประเทศสหภาพยุโรป หรือ EU สามารถอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ได้ตลอดไป โดยไม่มีเงื่อนไขของระยะเวลากำหนด ไม่มีข้อจำกัด ข้อห้าม หรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

บัตรประเภทนี้สามารถขอได้หลังจากที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์มาอย่างน้อย 5 ปี โดยก่อนหน้านั้นจะต้องถือบัตรประเภท ที่ 1 Type I มาก่อน สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน บัตรประเภทนี้จะต้องต่ออายุทุก ๆ 5 ปี

* ในกรณีที่ไม่อยากขอสัญชาติดัตช์ คุณสามารถเปลี่ยนมาขอบัตรประเภทนี้ได้ และสามารถอาศัยอยู่เนเธอร์แลนด์ได้ตลอดไป โดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคู่สมรส/คู่รักของคุณที่รับรองคุณมาอีกต่อไป*

** บัตรประเภทนี้ สามารถอาศัยอยู่ได้เฉพาะในเนเธอร์แลนด์เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนไปอาศัยอยู่ในประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป หรือ EU ได้ หากต้องการเปลี่ยนไปอยู่ประเทศอื่น ๆ ใน EU จะต้องต้องไปทำการขอวีซ่า เพื่อเดินทางเข้าไปอยู่ประเทศนั้น ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ **

ตัวอย่างที่ 1:

สำอางค์ ถือบัตร  Regulier onbepaalde tijd Type II  ของ เนเธอร์แลนด์และต้องการข้ามไปอยู่กับคู่สมรส / คู่รักชาวเยอรมัน ก็จะต้องทำการสอบวัดระดับภาษาเยอรมันตามกฎหมายของเยอรมนีให้ผ่านก่อน 

จากนั้น ถึงสามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าเพื่อไปอยู่ประเทศเยอรมนีได้

ตัวอย่างที่  2: 

 สมร ถือบัตร Regulier onbepaalde tijd Type II  (แต่เป็นของประเทศ เยอรมนี) และอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีมา 20 ปี ต้องการย้ายมาอยู่กับคู่สมรส/คนรักชาวดัตช์ สมรจะต้องทำการทดสอบวัดระดับภาษาดัตช์ให้ผ่านก่อนจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ในเยอรมนี จากนั้นจึงสามารถยื่นเรื่องสมัครเพื่อขอ MVV Visa แล้วเดินทางมายังเนเธอร์แลนด์ เมื่อมาถึงเนเธอร์แลนด์แล้ว สมรจะต้องทำการสอบ Inburgering ให้เสร็จภายใน 3 ปีแรกด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างบัตร  :

หลังบัตรระบุไว้ว่า : สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน

บัตรผู้อยู่อาศัยประเภทนี้ ออกให้กับผู้อพยพ หรือ ผู้ลี้ภัย ให้สามารถอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ได้อย่างถูกกฎหมายในเวลาจำกัด (โดยมากมีอายุ 3-5 ปี) โดยนายจางไมตองขอเอกสาร TWV ในการจ้างงาน

ตัวอย่างบัตร :

หลังบัตรระบุไว้ว่า : สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ถ้านายจ้างมีใบอนุญาตทำงาน

บัตรผู้อยู่อาศัยประเภทนี้ ออกให้กับผู้อพยพ หรือ ผู้ลี้ภัย ให้สามารถอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ได้อย่างถูกกฎหมาย หลังจากอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์มาแล้ว 3 ปี และยังมีความต้องการความคุ้มครองอยู่ (ในกรณีที่สงครามในประเทศตัวเองยังไม่สงบ เป็นต้น) การจางงานสามารถทำได โดยนายจ้างไมต้องขอเอกสาร TWV เพิ่มเติม บัตรนี้จะต้องไดรับการต่ออายุ ทุก ๆ 5 ปี

ตัวอย่างบัตร :

หลังบัตรระบุไว้ว่า : สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน 

บัตรผู้อยู่อาศัยประเภทนี้ ออกมาเพื่อทดแทน บัตรผู้อยู่อาศัยประเภท EC long-term resident. บัตรผู้อยู่อาศัยประเภทนี้อนุญาตให้ผู้ถือบัตรอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ได้แบบไม่มีกำหนด หรือ ตลอดไป 

บัตรผู้อยู่อาศัยประเภทนี้ยังช่วยให้ผู้ถือบัตรนั้นสามารถไปอาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป หรือ EU ได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อย้ายไปอยู่ประเทศอื่นใน EU เพื่อทำงาน หรือ เรียน ผู้ถือบัตรนี้จะต้องไปขอบัตรผู้อยู่อาศัยใหม่จากประเทศปลายทางใน EU และเป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศนั้น ๆ

* ในกรณีที่ไม่อยากขอสัญชาติ เนเธอร์แลนด์ คุณสามารถเปลี่ยนมาขอบัตรตัวนี้ได้ และสามารถอาศัยอยู่ เนเธอร์แลนด์ ได้ตลอดไป โดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคู่สมรส/คนรัก ที่เป็นผู้รับรองคุณมาอีกต่อไป*

** บัตรประเภทนี้ สามารถอาศัยอยู่ได้ในเนเธอร์แลนด์ และยังสามารถเปลี่ยนไปอยู่ประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หรือ EU ได้ หากต้องการเปลี่ยนไปอยู่ประเทศอื่น ๆ ใน ผู้ถือบัตรนี้จะต้องไปขอบัตรผู้อยู่อาศัยใหม่จากประเทศปลายทางใน EU และเป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศนั้น ๆ ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ **

ตัวอย่างที่ 1:

สมนึก ถือบัตร Residence permit for long-term resident Type V ของเนเธอร์แลนด์ และต้องการย้ายไปอยู่กับคู่สมรส / คนรักชาวเยอรมนี สมนึกสามารถข้ามไปอยู่เยอรมนีได้ทันที โดยที่ไม่ต้องไปสอบวัดระดับภาษาหรือทำการขอวีซ่าเยอรมนี จากนั้นก็ไปยื่นเรื่องขอเปลี่ยนบัตรผู้อยู่อาศัยที่เยอรมนี และทำตามกฎข้อบังคับของเยอรมนี

ตัวอย่างที่  2: 

 สมทรง ถือบัตร Residence permit for long-term resident Type V (แต่เป็นของประเทศ เยอรมนี) และอาศัยอยู่ เยอรมนีมา 20 ปี ต้องการย้ายมาอยู่กับคู่สมรส/คนรักชาวดัตช์ สมทรงสามารถย้ายมาอยู่กับคู่สมรส/คนรักได้เลย จากนั้นก็ติดต่อ IND เพื่อทำการเปลี่ยนบัตรผู้อยู่อาศัย ไม่จำเป็นต้องสอบวัดระดับภาษาดัตช์จากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ในเยอรมนี และทำการขอ  MVV visa เพื่อเดินทางเข้ามา เมื่อมาถึงเนเธอร์แลนด์แล้ว สมทรงจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของเนเธอร์แลนด์

ตัวอย่างบัตร:

หลังบัตรระบุไว้ว่า : สามารถทำงานได้. ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน. การร้องขอ / หรือขอรับความช่วยเหลือต่าง ๆ อาจส่งผลต่อสิทธิในการอยู่อาศัย

บัตรผู้อยู่อาศัยประเภทนี้ออกให้กับคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หรือ EU แต่ไม่ได้มีสัญชาติ EU และมาอาศัยหรือทำงานอยู่ในเนเธอร์แลนด์ภายใต้กฎหมายของ EU การทำงานนั้นมีเงื่อนไขสำหรับบุลคลที่มีสัญชาติ เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย โปแลนด์ เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี และ สโลวาเนีย บัตรนี้จะต้องต่ออายุทุก ๆ 5 ปี 

ตัวอย่างที่ 1:

สมรักษ์ ถือบัตร Residence permit ของเนเธอร์แลนด์ คู่สมรส / คู่รักของสมรักษ์ต้องข้ามไปทำงานและอาศัยอยู่ที่ เบลเยี่ยม สมรักษ์ต้องการตามคู่สมรส / คู่รักไปอยู่ที่เบลเยี่ยมด้วย คู่สมรส / คู่รักของสมรักษ์ก็สามารถใช้สิทธิ์ในการขอบัตรผู้อยู่อาศัยประเภทนี้จากรัฐบาลเบลเยี่ยมเพื่อพาสมรักษ์ไปอยู่ด้วย และเมื่อสมรักษ์ไปอยู่เบลเยี่ยมแล้วก็สามารถทำงานได้แบบถูกกฎหมาย 

ตัวอย่างที่  2: 

 สมศักดิ์ ถือบัตร Residence permit ของ สโลวาเกีย คู่สมรส / คู่รักของสมศักดิ์ต้องมาทำงานและอาศัยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ สมศักดิ์ต้องการตามคู่สมรส / คู่รัก มาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ด้วย คู่สมรส/คู่รักของสมศักดิ์ ฃก็สามารถใช้สิทธิ์ในการขอบัตรผู้อยู่อาศัยประเภทนี้จากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เพื่อพาสมศักดิ์ไปอยู่ด้วย และเมื่อสมศักดิ์มาอยู่เนเธอร์แลนด์แล้ว ก็สามารถทำงานได้แบบถูกกฎหมาย และไม่จำเป็นต้องสอบวัดระดับภาษาดัตช์เหมือนกับคนอื่นๆ ที่มาอยู่เนเธอร์แลนด์กับคู่สมรส/คู่รักชาวดัตช์ เนื่องจากสมศักดิ์มาอยู่ในเนเธอร์แลนด์ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายสิทธิติดตามคู่สมรสของพลเมืองชาว EU  ไม่ได้มาภายใต้กฎหมายของเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่แรก

ตัวอย่างบัตร:

บัตรผู้อยู่อาศัยประเภทนี้ เหมือนกันกับ ข้อที่ 6 EU/EER: Residence Card Type EU/EER ทุกประการ เพียงแต่เปลี่ยนข้อความและรูปแบบการเรียกใหม่ท่านั้น

BE OUR SPONSORS ?

สนใจเป็นผู้สนับสนุน กับไทสมม ติดต่อ thaisestichting(@)gmail.com