การลงทะเบียน/ บัตรไอดี

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเดินทางมาถึงด้วยวีซ่า MVV

บัตรประจำตัวผู้อยู่อาศัย (Residence Permit ) หรือ อาจเรียกได้ว่า บัตรประจำตัวสำหรับชาวต่างชาติ  ซึ่งจะมีระยะเวลากำหนดและมีชื่อผู้รับรองข้างหลังบัตรมาด้วย เรียกเป็นภาษาดัตช์ ว่า Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd ซึ่งปัจจุบัน เมื่อคุณทำเรื่องขอวีซ่า MVV เดินทางเข้าประเทศ ก็ได้มีการดำเนินการขอมีบัตรผู้อาศัยนี้ไปด้วยพร้อมกัน คุณจะได้รับจดหมายจากทางหน่วยงาน IND ส่งมาให้ถึงบ้านแจ้งเพื่อให้ไปรับบัตร โดยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งอยู่ในจดหมายว่า คุณจะต้องไปขอรับบัตรนี้ได้ที่สำนักงาน IND สาขาไหน จากนั้นคุณก็ต้องทำเรื่องยื่นนัดหมาย online ในเว็ปไซต์ของ IND เพื่อทำการนัดหมายวันขอรับบัตร หากรอนานจนเกินไปและยังไม่ได้รับจดหมาย ให้รีบติดต่อ IND ทันที เพราะหากคุณไม่มีบัตรนี้ คุณจะไม่สามารถไปโรงเรียน ไม่สามารถทำงาน และยังไม่ถือว่าคุณอาศัยอยู่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

บัตรผู้พำนักนี้ มีอายุไม่เกิน 5 ปี เมื่อหมดอายุก็ต้องทำเรื่องขอต่อบัตรใหม่ โดยสามารถยื่นคำขอล่วงหน้าได้ 3 เดือน ก่อนวันบัตรหมดอายุ เผื่อเวลาการดำเนินงานของ IND ด้วย เวลาไปขอใกล้เวลาหมดอายุ แล้วบัตรหมดอายุก่อนได้รับการอนุมัติต่อบัตรใหม่ คุณอาจมีความผิดเนื่องจากอยู่แบบผิดกฎหมาย อาจส่งผลกับการทำงานได้ และมีผลกับการนับเวลาในการขอสัญชาติ ให้ระวังตรงนี้ไว้ด้วย

“ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือ กรณีที่เดินทางมาด้วยวีซ่า MVV แล้ว ยังไม่ได้รับจดหมายจาก IND แจ้งให้ไปรับบัตรผู้อยู่อาศัย ให้รีบติดต่อกับ IND ก่อนวันหมดอายุของวีซ่า MVV ที่ติดอยู่ใน Passport เพื่อป้องกันการอยู่แบบผิดกฎหมายในกรณีที่วีซ่า MVV หมดอายุ และยังไม่ได้รับบัตร Verblijfsvergunning”

 

โดยปกตินั้น IND จะทำการพิมพ์บัตร Verblijfsvergunning ในทันทีเมื่อ IND ได้รับข้อมูลรูปถ่าย และ ลายนิ้วมือจากสถานทูตในตอนที่คุณไปขอรับวีซ่า MVV แต่ในบางกรณีนั้นสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยนั้นไม่ได้ส่งข้อมูล เหล่านั้นมาให้กับ IND ในบางกรณี IND จะนัดคุณให้เข้าไปที่ IND เพื่อไปถ่ายรูปและ scan ลายนิ้วมือใหม่ เพื่อดำเนินการออกบัตร Verblijfsvergunning

หลังจากที่ได้รับบัตร Verblijfsvergunningแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการแจ้งย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านกับเทศบาล(Gemeente) เมืองที่คุณอาศัยอยู่ เรียกว่า Inschrijving BRP ซึ่งคุณต้องเตรียมใบเกิดที่แปลแล้ว เฉพาะกรณีหนังสือรับรองสถานะความเป็นโสด หนังสือเดินทาง เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล และ Verblijfsvergunning ไปด้วย

(Gemeente บางแห่งอนุญาต อนุญาตให้ทำการนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านก่อนได้โดยที่ยังไม่มีบัตร Verblijfsvergunning แต่หลังจากที่คุณได้บัตร Verblijfsvergunning แล้วคุณจะต้องนำบัตรไปแจ้งข้อมูลกับที่ทางเทศบาล หรือ Gemeente อีกครั้ง)

เมื่อทำการลงทะเบียนนำชื่อเข้าระบบแล้ว คุณจะได้รับเลข BSN number (Het Burgerservicenummer) ซึ่งเป็นเลขประจำตัวส่วนบุคคล (คล้ายกับเลขประจำตัวในบัตรประชาชนของไทย) สำหรับใช้ในการติดต่อราชการ ไม่ว่าจะเรื่องการทำประกันสุขภาพ การเสียภาษี การสมัครงาน เป็นต้น

“ข้อควรระวังคือ เอกสารทั้งหมดที่นำไปยื่น Gemeente นั้น จะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ได้ทำการรับรองจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ที่ประเทศไทย และปัจจุบัน บาง Gemeente เรียกขอเอกสารสำเนาทะเบียนสมรสเดิม (ก่อนหย่า) ที่ได้ผ่านการรับรองเอกสารตามข้อกำหนดแล้วด้วย  แม้ว่าคุณจะมีหนังสือรับรองโสดหลังการหย่าแล้วก็ตาม”

 

ประเทศเนเธอร์แลนด์มีกฎหมายบังคับให้บุคคลทุกคนจะต้องทำประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยสามารถเปลี่ยนบริษัทประกันได้ปีละหนึ่งครั้ง หากคุณไม่มีรายได้ หรือ มีรายได้น้อยสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากทาง Belastingdienst (สรรพกร) ได้ ซึ่งเงินช่วยเหลือส่วนนี้เรียกว่า Zorgtoeslag

 

 

ข้อควรระวังคือ คุณจะต้องดำเนินการซื้อประกันสุขภาพให้เสร็จสิ้นภายใน 4 เดือนแรกที่เดินทางมาถึง หากเลยกำหนดจะถือว่ามีความผิดและคุณอาจจะต้องเสียค่าปรับ

ภายใน 3 เดือนแรกที่คุณเดินทางมาถึง  ต้องทำการขอนัดหมายกับทางหน่วยงาน de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) เพื่อตรวจเอ็กซเรย์ปอด โดยนำเอกสาร TB test referral form ไปด้วย https://ind.nl/en/Forms/7604.pdf

หลังจากตรวจเสร็จ GGD จะส่งเอกสารตัวนี้กลับไปให้ IND หากผลการตรวจเป็นปรกติ จะไม่มีการติดต่อใด ๆ จาก GGD ทั้งสิ้น แต่หากมีความผิดปรกติ GGD จะติดต่อกลับมาเพื่อให้ทำการรักษา

ข้อควรระวังคือ ปัจจุบัน บาง GGD เรียกเก็บเงินค่าตรวจปอด ดังนั้นควรสอบถามกับ GGD ให้ชัดเจนตอนดำเนินการนัดหมาย

ตัวอย่างแบบฟอร์ม TB test referral form

 

BE OUR SPONSORS ?

สนใจเป็นผู้สนับสนุน กับไทสมม ติดต่อ thaisestichting(@)gmail.com