การหางาน

เมื่อคุณต้องการมาทำงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และคุณถือสัญชาติไทยและหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ของประเทศไทย

คุณจะต้องได้รับบัตรประจำตัวผู้อยู่อาศัย(verblijfsvergunning) หรือใบอนุญาตในการทำงาน (Work permit – TWV) ที่อนุญาตให้คุณทำงานและอาศัยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งคุณจะต้องใช้ Residence Permit หรือ Work Permit นั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะงานของคุณ

การหางานในประเทศเนเธอร์แลนด์ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

1. การหางานก่อนเดินทางมาถึงประเทศเนเธอร์แลนด์

งานในกลุ่มนี้จะเป็นงานที่นายจ้างจะต้องทำการขอ TWV ให้กับลูกจ้าง ซึ่งประเภทของงานนั้นมีทั้งแบบประเภทผู้มีทักษะอาชีพขั้นสูง (Highly Skilled Migrant) หรือ ประเภทอาชีพทั่วไป (Paid Employment)

ในการขอใบอนุญาตสำหรับผู้ที่ต้องการมาทำงานที่เนเธอร์แลนด์นั้นจะต้องดำเนินการโดยนายจ้างหรือบริษัทที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ IND (Immigration and Naturalisation Service) เท่านั้นและเงื่อนไขสำคัญคือค่าจ้างจะต้องตรงตามเงื่อนไขที่ได้ถูกกำหนดขึ้นในแต่ละปีด้วย

คุณสามารถเช็ครายชื่อของนายจ้างหรือบริษัทที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ IND ได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ https://ind.nl/en/Documents/Public_Register_Regular_Labour_and_Highly_Skilled_Migrants.pdf 

หลังจากที่นายจ้างได้ยื่นเอกสารในการขอใบอนุญาตทำงานให้และได้รับอนุมัติ คุณจะสามารถเดินทางเข้ามาทำงานและอาศัยที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ โดยที่ระยะเวลาและเงื่อนไขการอาศัยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นั้นจะขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างงานเป็นหลัก หากมีการเลิกจ้างหรือเปลี่ยนนายจ้าง คุณจะต้องรายงานไปยังหน่วยงาน IND ทันทีเพราะจะส่งผลกระทบต่อสถานะผู้อยู่อาศัยของคุณที่เนเธอร์แลนด์ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้จากเว็ปไซต์ของทาง

IND : https://ind.nl/en/work/Pages/default.aspx 

งานในกลุ่มนี้ นายจ้างไม่จำเป็นต้องขอ TWV ให้กับลูกจ้าง เพราะลูกจ้างได้อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยบัตรประจำตัวผู้อยู่อาศัย  verblijfsvergunning เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เมื่อคุณเดินทางมาถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยวีซ่าประเภท MVV และได้ดำเนินการนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านและได้ขอรับบัตรผู้อยู่อาศัย verblijfsvergunning เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อตรวจสอบหลังบัตรผู้อาศัยของคุณจะพบกับคำว่า Arbied vrij toeestaan. TWV niet vereist. หมายความว่าคุณสามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตทำงาน ทำให้คุณสามารถหางานได้เช่นเดียวกับคนในพื้นที่ ส่วนพื้นที่ในการหางานนั้นสามารถศึกษาได้จากเว็ปไซต์ดังต่อไปนี้

Indeed https://nl.indeed.com/
Linkedin https://www.linkedin.com/
De Nationale Vacaturebank http://nationalevacaturebank.nl/ 
werk.nl https://www.werk.nl/werkzoekenden 
Monsterboard https://www.monsterboard.nl/ 
Randstad https://www.randstad.nl/
Undutchables https://undutchables.nl/
I am Expat https://www.iamexpat.nl/career/jobs-netherlands
Unique https://unique.nl/en
Walters People https://www.walterspeople.nl/en/ 
X-equo https://www.x-equo.nl/ 
Robert Walters https://www.robertwalters.nl/vacatures.html 
Brunel https://www.brunel.nl/
Temper https://temper.works/ 
Young Ones http://www.youngones.nl/ 
bijbaan.nl http://bijbaan.nl/ 
Jobbird https://www.jobbird.com/nl/ 
Intermediair https://intelligence-group.nl/en/news/top-25-sites-for-active-job-seekers-in-the-netherlands 
Octagon https://www.octagon.nl/vacancies/ 
Blue Lynx https://bluelynx.com/jobs/ 
Freelance https://www.freelance.nl/ 
Allvacaturesites https://www.allevacaturesites.nl/ 
Gemeentebanen https://www.gemeentebanen.nl/ 

BE OUR SPONSORS ?

สนใจเป็นผู้สนับสนุน กับไทสมม ติดต่อ thaisestichting(@)gmail.com