การสาธารณสุขโดยรวม

ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้บังคับใช้กฎหมายว่า บุคคลที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ทุกคนนั้นจะต้องทำประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยสามารถเปลี่ยนบริษัทประกันได้ปีละหนึ่งครั้งในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี และหลังจากทื่ทำประกันสุขภาพเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องดำเนินการลงทะเบียนกับศูนย์แพทย์ใกล้บ้านหรือที่เรียกกันว่าหมอบ้าน (Huisarts) ซึ่งศูนย์แพทย์นี้จะต้องอยู่ภายในรัศมี 15 นาที จากบ้านของคุณ เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินแพทย์จะได้ทำการช่วยเหลือได้ทันที

เมื่อเดินทางมาถึงประเทศเนเธอร์แลนด์แล้ว หลังจากที่ดำเนินการนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการซื้อประกันสุขภาพของคุณให้เรียบร้อยภายใน 4 เดือนหลังจากเดินทางมาถึง การเลือกซื้อแผนประกันสุขภาพนั้นขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละบุคคล ระบบประกันของสุขภาพของเนเธอร์แลนด์นั้นจะแตกต่างจากหลายๆประเทศ โดยในปัจจุบันตั้งแต่หลังปี 2009 เป็นต้นมา ทุกคนจะถูกบังคับด้วยระบบ basis packet คือประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัทประกันที่เลือกใช้ และ รายการเสริมต่าง ๆ ที่เลือกเพิ่ม เช่น ประกันเพิ่มด้านการทำฟัน ประกันเพิ่มด้านสายตา ประกันเพิ่มด้านการทำกายภาพบำบัด หรือแม้กระทั่งประกันเพิ่มในการเดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศที่อาศัยอยู่ในกลุ่ม EU ในกรณีมีการเจ็บป่วยขึ้นมา ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวแปรทั้งหมดที่เกี่ยวกับค่าประกันสุขภาพรายเดือนที่คุณต้องจ่าย และราคาค่าประกันสุขภาพพื้นฐานที่จะต้องจ่ายรายเดือนจะผันแปรถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับค่า Eigen Risico ที่เลือกด้วยเช่นกัน 

Eigen Risico คือเงินส่วนแรกที่คุณต้องรับผิดชอบในการชำระเอง นอกเหนือจากค่าประกันสุขภาพรายเดือนที่จ่ายทุกเดือน ค่า Eigen Risico หรือ own risk นั้น เริ่มที่ขั้นต่ำในราคา 385 ยูโร ไปจนถึง 885 ยูโร เงินจำนวนนี้คือ เงินที่ต้องชำระเองเมื่อไปใช้บริการทางสุขภาพในรอบปีนั้น หลังจากนั้นประกันสุขภาพถึงจะรับผิดชอบชำระส่วนที่เกินให้ หากขึ้นปีใหม่แล้วไปหาหมอ หรือเข้าโรงพยาบาล ก็ต้องชำระเงินค่า Eigen Risico ใหม่เช่นกัน หากมีอาการเจ็บป่วยไปพบแค่หมอบ้าน เงินค่า Eigen risico ส่วนนี้ไม่ต้องชำระ ยกเว้นว่าหมอบ้านมีการสั่งยามาให้ และหากเราไปรับยาที่ร้านขายยา บริษัทประกันจะเรียกเก็บเงินค่ายาโดยหักออกจากในส่วนของ Eigen Risico การพบหมอบ้านนั้นจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ยกเว้นมีการสั่งยาหรือตรวจเลือดกรณีนี้ถึงจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

แต่ละบริษัทประกันอาจจะมีแพ็คเกจเสริมให้เลือก เช่น บริการทันตกรรมทำฟัน หรือศัลยกรรมอื่นๆ หรือการทำกายภาพบำบัด ที่สามารถเลือกเพิ่มเข้าไปในแผนประกันสุขภาพของเรา ถ้าเราเลือกแพ็คเกจเสริม เราก็ต้องจ่ายค่าประกันรายเดือนที่เรียกว่า premie ต่อเดือนเพิ่มขึ้น 

เมื่อมีประกันสุขภาพแล้ว การไปรับยาตามใบสั่งแพทย์แต่ละครั้งที่ร้านขายยานั้น ก็เพียงแค่นำใบสั่งยาหรืออีเมล์ยืนยันจากหมอบ้าน พร้อมบัตรประกันสุขภาพประจำตัว หรือ บัตรผู้อยู่อาศัยติดตัวไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน ก็จะได้รับยา โดยไม่ต้องชำระเงินหรือชำระไปก่อนแล้วทำการส่งเรื่องรับเงินคืนภายหลัง ส่วนยาชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีใบสั่งยาจากหมอ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวเอง

BE OUR SPONSORS ?

สนใจเป็นผู้สนับสนุน กับไทสมม ติดต่อ thaisestichting(@)gmail.com