การถือสองชาติ Dubbele nationaliteit

ตามกฎหมายเนเธอร์แลนด์นั้น นอกจากสัญชาติเนเธอร์แลนด์แล้ว คุณยังสามารถถือสัญชาติอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ในหลาย ๆ กรณี ตัวอย่างเช่น บิดา หรือ มารดา ของคุณมีสัญชาติอื่นที่นอกเหนือจากสัญชาติเนเธอร์แลนด์ คุณจะสามารถถือสัญชาติตามบิดา หรือ มารดา ได้เช่นกัน หรือ ในกรณีที่คุณได้ทำการยื่นขอสัญชาติเนเธอร์แลนด์ด้วยวิธีการแปลงสัญชาติแบบ Naturalisatie คุณสามารถถือสัญชาติเดิมของคุณไว้ โดยที่ไม่ต้องสละสัญชาติตามกฎหมายเนเธอร์แลนด์ หากคุณเข้าข้อยกเว้นดังต่อไปนี้

–  คุณได้จดทะเบียนสมรส / จดทะเบียนพาร์ทเนอร์ กับบุคคลสัญชาติเนเธอร์แลนด์

– คุณอายุต่ำกว่า 18 ปี

– คุณถือบัตรผู้อยู่อาศัยประเภท ผู้อพยพ

– ณ ตอนที่คุณทำเรื่องขอสัญชาติ คุณอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ และ คุณเกิดใน เนเธอร์แลนด์ (แต่คุณไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ ตลอดเวลา)

– คุณเป็นบุคคลสัญชาติประเทศที่ เนเธอร์แลนด์ ไม่รับรอง เช่น ไต้หวัน ปาเลสไตน์

ในกรณีที่คุณ ยื่นขอสัญชาติเนเธอร์แลนด์ด้วยวิธีการแปลงสัญชาติแบบ Naturalisatie แล้วคุณไม่เข้าข่ายยกเว้นการได้รับอนุญาตให้ถือ 2 สัญชาติ ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาด้านบน แต่คุณอยากจะถือสองสัญชาติ ไม่อยากสละสัญชาติเดิมที่มีอยู่ คุณอาจจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อยกเว้นที่คุณจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองให้ IND เห็นว่าคุณไม่สามารถสละสัญชาติเดิมได้

เงื่อนไขต่อไปนี้คุณอาจจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสละสัญชาติเดิมของคุณ หากคุณพิสูจน์ได้ว่า

– คุณจะต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากให้กับประเทศสัญชาติเดิมของคุณในการทำเรื่องขอสละสัญชาติ

– คุณจะเสียสิทธิ์บางอย่างเมื่อสละสัญชาติเดิมของคุณ เช่น คุณไม่สามารถรับมรดกจากครอบครัวของคุณได้อีกต่อไป

– คุณจะต้องรับราชการทหารก่อนที่จะต้องสละสัญชาติเดิม

BE OUR SPONSORS ?

สนใจเป็นผู้สนับสนุน กับไทสมม ติดต่อ thaisestichting(@)gmail.com