Prinsjesdag กับสิ่งใกล้ตัวที่จะเปลี่ยนแปลงไปในปี 2022

สวัสดีครับ วัน Prinsjesdag ในเดือนกันยายน ของทุกปีนั้น เป็นวันที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ได้ทำการเปิดประชุมเพื่อวางแผนงบประมาณการเงิน กฎหมาย และ สิ่งที่ต่าง ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงในปีถัดไป ซึ่งมีอะไรที่ไกล้ตัวเราที่เราสมควรต้องรู้ ไทสมาคม รวบรวมข้อมูลมาให้ได้อ่านกันแล้วครับ Zorgverzekering ประกันสุขภาพเพิ่มราคาขึ้น ประกันสุขภาพจะปรับราคาขึ้น โดยที่รัฐบาลนั้นได้ประมาณการว่า ประกันสุขภาพจะเพิ่มขึ้นประมาณ 44€ ต่อปี หรือเฉลี่ยประมาณ 2,75€  ต่อเดือน  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าบริษัทประกันสุขภาพจำเป็นที่จะต้องตั้งราคาตามที่รัฐบาลกำหนด บริษัทประกันสุขภาพ สามารถจะตั้งราคาให้สูงกว่าหรือเท่ากับที่รัฐบาลกำหนดก็ได้ โดยบริษัทประกันสุขภาพทุกบริษัทนั้น จะต้องประกาศราคาออกมาภายในไม่เกินวันที่ 12 พฤศจิกายน 2021 Eigen risico ยังคงเดิม Eigen risico คือ เงินประกันความเสี่ยงที่ต้องจ่ายเอง หากมีการใช้บริการระบบประกันสุขภาพ ก่อนที่ประกันสุขภาพที่เราจ่ายไปทุกเดือนนั้นจะทำการจ่ายค่ารักษาให้ (ไปหาหมอบ้าน หรือ huisarts ไม่ต้องจ่ายเงินตัวนี้) โดยในปีหน้านี้ค่า Eigen risico ยังคงเพดานต่ำสุดไว้ที่ 385€ Zorgtoeslag เพิ่มขึ้น Zorgtoeslag หรือเงินช่วยเหลือค่าประกันสุขภาพสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยเพิ่มขึ้น […]