Prinsjesdag กับสิ่งใกล้ตัวที่จะเปลี่ยนแปลงไปในปี 2023

สวัสดีครับ วัน Prinsjesdag ในเดือนกันยายน ของทุกปีนั้น เป็นวันที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ได้ทำการเปิดประชุมเพื่อวางแผนงบประมาณการเงิน กฎหมาย และ สิ่งที่ต่าง ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงในปีถัดไป โดยปีนี้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะสงครามระหว่างยูเครน และ รัสเซีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในเนเธอร์แลนด์ และ ทวีปยุโรป เรามาดูกันว่าภายในปี 2023 นี้ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้วางแผนรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ เหล่านี้ไว้อย่างไรบ้าง โดยจะยิบยกเฉพาะส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับคนไทยเรา มาฝากกัน รายได้ และ ที่อยู่อาศัย รายได้ขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้น 10.15% ภายในครั้งเดียว ในวันที่ 1 มกราคม 2023 จากที่วางแผนว่าจะเพิ่มเพียง 7.5% โดยทยอยเพิ่มทีละ 3 ครั้ง เนื่องจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น รายได้ขั้นต่ำประมาณการว่าจะอยู่ที่ 1,935€ ต่อเดือน สำหรับคนที่ทำงานเต็มเวลา (ปัจจุบันอยู่ที่ 1,756.20€)  ปัจจุบันจำนวนชั่วโมงที่ถือว่าเป็นการทำงานเต็มเวลาอาจเป็น 36, 38 หรือ […]