การปลูกดอกไม้ในเนเธอร์แลนด์

การปลูกดอกไม้

การปลูกดอกทิวลิป  Tulip (Tulpen) ทิวลิป เป็นพืชหัว การปลูกทำได้โดยการฝังหัวดอกไม้ไว้ในดิน เมื่อถึงฤดูกาล ทิวลิปจะโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเพื่อผลิบาน ทิวลิปนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์ มีสีสันที่สดใส เป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิ และเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์   ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฝังหัวดอกไม้ : ช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม (ระวัง ควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่อากาศติดลบ เพราะอาจจะทำให้หัวทิวลิปตายได้)   ช่วงเวลาที่ผลิบาน : กุมภาพันธ์ – มีนาคม (ตามสภาพอากาศ หากอากาศหนาวยาวนาน ระยะเวลาบานอาจเป็นเมษายน – พฤษภาคม)   วิธีการปลูก ควรฝังหัวทิวลิปในฤดูใบไม้ร่วง คือระหว่างช่วงเดือนกันยายน ถึง ธันวาคม โดยจะปลูกโดยการขุดหลุมลึกประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร แล้วกลบดินทับ เว้นระยะระยะห่างประมาณ 12 – 15 เซนติเมตร หลังจากนั้นให้รดน้ำทิวลิปให้ทั่วจนดินชุ่มชื้นดี เป็นการกระตุ้นการสร้างราก สามารถคลุมดินด้วยวัสดุคลุมดินที่มีความหนา 2 เซนติเมตร […]