จัดทำโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก กระทรวงการต่างประเทศ
ร่วมกับ ไทสมาคมและเครือข่ายอาสาสมัคร