NOW กองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยการจ้างงาน

Posted on May 2, 2020
สำหรับ นายจ้างที่มีผลประกอบการลดลง (คาดว่า) อย่างน้อย 20% ภายในระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน รวมไปถึงบริษัทจัดหางาน (uitzendbureau) สำหรับการจ้างงานชั่วคราวด้วย

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษางานและป้องกันการว่างงาน

วิธีการ : จ่ายเงินชดเชยสูงสุด 90% ของเงินจ้างงาน โดยขึ้นอยู่กับสัดส่วนของรายได้ที่สูญเสียไป ในระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน

การดำเนินการ : กองทุนนี้ ดำเนินการโดย UWV

จะใช้เวลาในการพิจารณา 2-4 สัปดาห์ และจะจ่ายล่วงหน้า ออกมาก่อน 80% จากยอดที่มีสิทธิ์จะได้รับ

เงื่อนไข

 • ธุรกิจมีผลประกอบการลดลง อย่างน้อย 20% ภายในระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ในช่วงตั้งแต่ 1-03-2020 โดยนายจ้างที่่ได้สิทธิ์รับเงินชดเชยนี้ จะต้องไม่เลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุผล เพราะผลประกอบการที่ย่ำแย่ 
  • ธุรกิจที่สูญเสียรายได้ 100% จะได้ รับเงินชดเชย 90% 
  • ธุรกิจที่สูญเสียรายได้ 50% จะได้ รับเงินช่ชดเชย 45% 
 • นายจ้างจะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยนี้ 3 เดือน
 • นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานตามเดิม

นอกจากเงินชดเชยตามสัดส่วนที่กล่าวข้างต้นแล้ว นายจ้างยังมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชย เพิ่มอีก 30% ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในการจ้างงาน เช่น

 • เงินสะสม vakantiegeld 
 • เงินสะสม Pensioen
 • เบี้ยประกันสังคมในส่วนที่นายจ้างจะต้องจ่าย (werkgeverspremies)

(เงินชดเชยในส่วนนี้  นายจ้างมีสิทธิ์ได้รับสูงสุด 9,538 ยูโร)

Meer info rijksoverheid.nl/now

TOGS เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 โดยตรง

Posted on May 2, 2020
ผู้ประกอบการที่ประกอบอาชีพอิสระรวมถึงฟรีแลนซ์ที่ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤติโคโรน่า

วัตถุประสงค์: เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้ประกอบการอิสระที่ได้รับความเดือดร้อน

วิธีการ : จ่ายเงินช่วยเหลือ สูงสุด€1.500 ขึ้นอยุ่กับรายได้ครัวเรือน

การดำเนินการ : สามารถยื่นขอต่อเทศบาล (gemeente) ที่อาศัย

 • เป็นผู้ประกอบการอิสระที่ไม่มีลูกจ้าง  มีอายุมากกว่า 18 ปี และยังไม่ได้รับเงิน AOW 
 • ผู้ประกอบการอิสระต้องชี้แจงได้ว่า ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติโควิด คาดว่าจะส่งผลให้มีรายได้ใน 3 เดือนน้อยกว่า รายได้ขั้นต่ำ  และ/หรือ มีปัญหาสภาพคล่อง
 • ผู้ประกอบการอิสระได้จดทะเบียนในทะเบียนการค้าของหอการค้า (KvK) ก่อนวันที่ 17 มีนาคม 2020
 • ผู้ประกอบการอิสระมีชั่วโมงการทำงาน กับธุรกิจอย่างน้อย 1,225 ชั่วโมงต่อปี (หรือเฉลี่ย 23.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)    

Meer info rijksoverheid.nl/tozo

ถาม-ตอบ เรื่องสิทธิและมาตรการเยียวยาต่างๆในวิกฤตโควิด-19

– ขอเงินสงเคราะห์จากเบอลาสติ้งดีน เช่น zorgtoeslag และ huurtoeslag
– ขอเงินสงเคราะห์(toeslag) สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าครองชีพขั้นต่ำ ได้ที่ UWV
– ขอเงินช่วยเหลือด้านสังคม bijstandsuitkering หรือมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ได้จากเทศบาล(gemeente) ที่ตนอาศัยอยู่
– ตรวจสอบว่าเรามีสิทธิ์หรือเข้าข่ายว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการอื่นๆ อีกหรือไม่ ได้ที่ลิ้งค์
https://www.nibud.nl/consumenten/berekenuwrecht/

ทำได้ หากในสัญญามีการระบุ การตกลงร่วมกันว่า ด้วยเรื่อง Loonuitsluitingsbeding กล่าวคือถ้าหากในช่วง 6 เดือนแรกของสัญญา พนักงานไม่มีชั่วโมงทำงาน นายจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเดือน
และเรายังอยู่ในช่วง 6 เดือนของสัญญานี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผ่อนผันขยายเวลาการชำระภาษี / การให้เครดิต

รัฐบาลได้มีมาตรการสำหรับการขยายเวลาการชำระภาษี ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการขอผ่อนผันการยื่นภาษี และมีการให้เครดิตกับผู้ประกอบการเพื่อรักษาสภาพคล่องอีกด้วย 

ดูรายละเอียดมาตรการผ่อนผันจากสรรพากร ได้ที่นี่ >  

ดูข้อตกลงการขยายเครดิตได้ที่นี่ >

 

แผนการช่วยเหลืออื่นๆ

รัฐบาลพยายามวางแผนการจัดการเหตุฉุกเฉินทางการเงิน ให้ครอบคลุมในกลุ่มธุรกิจให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยเหลือประชาชน ทุกภาคส่วน 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>