ส่งจดหมายขอให้นายจ้างจ่ายเงินเดือนตามสิทธิ์ ที่ตนเองควรจะได้รับตามเงื่อนไขสัญญา

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *