โดนไม่ต่อสัญญาชั่วคราวระหว่างสถานการณ์โควิด นายจ้างทำได้ไหม

Category: ถาม-ตอบ เรื่องสิทธิและมาตรการเยียวยาต่างๆในวิกฤตโควิด-19

ทำได้
แต่นายจ้างจะต้องแจ้งต่อลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้า ก่อนสัญญาจ้างจะหมดอายุ

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *