หากเรามีสัญญาแบบระบุจำนวนชั่วโมงทำงาน(vaste uren) หรือมีสัญญาแบบเต็มเวลา (fulltime) นายจ้างสามารถขอลดเวลาชั่วโมงทำงานเนื่องจาก วิกฤติโควิดได้หรือไม่

Category: ถาม-ตอบ เรื่องสิทธิและมาตรการเยียวยาต่างๆในวิกฤตโควิด-19

ทำได้ แต่พนักงานมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามจำนวนที่ระบุในสัญญา เว้นแต่จะมีการระบุข้อยกเว้นใน CAO ว่าให้นายจ้างสามารถเรียกพนักงานมาทำงานชดเชย ในภายหลังได้

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *