หากนายจ้าง ไม่ขอเงิน NOW และปฏิเสธการจ่ายเงินเดือน เราควรทำอย่างไร

Category: ถาม-ตอบ เรื่องสิทธิและมาตรการเยียวยาต่างๆในวิกฤตโควิด-19

ส่งจดหมายขอให้นายจ้างจ่ายเงินเดือนตามสิทธิ์ ที่ตนเองควรจะได้รับตามเงื่อนไขสัญญา

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *