ถ้าฉันทำงานประจำและมีงานเสริมเป็นฟรีแลนซ์ที่ไม่สามารถรับงานในวิกฤติโควิดได้ ทำให้รายได้ลดลง แบบนี้มีสิทธิรับเงินเยียวยาหรือไม่

Category: ถาม-ตอบ เรื่องสิทธิและมาตรการเยียวยาต่างๆในวิกฤตโควิด-19

ได้ ถ้าหากรายได้จากงานประจำไม่เกินค่าครองชีพขั้นต่ำ

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *