ใครมีสิทธิ์ขอ TOGS

ผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อป้องกัน COVID-19 วัตถุประสงค์ :เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าเช่า ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการป้องกัน COVID-19  วิธีการ: จ่ายเงินสนับสนุน ครั้งเดียว จำนวน € 4.000 ต่อ1 ธุรกิจ  การดำเนินการ : ดำเนินการโดย Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

TOGS มีเงื่อนไขอย่างไร

ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีสำนักงานที่ตั้งในเนเธอร์แลนด์ การพิจารณาว่าบริษัทไหนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน €4000,- หรือไม่นั้น จะใช้การพิจารณา SBI Code ที่ระบุอยู่บน Kvk เป็นหลัก ที่ตั้งของธุรกิจของคุณจะต้องไม่เป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่อาศัยของคุณ หรือมีการแยกสัดส่วนออกมาและมีทางเข้าหรือทางออกแยกออกมาจากตัวที่อยู่อาศัย  เป็นผู้ประกอบการที่คาดว่า จะมีการสูญเสียรายได้อย่างน้อย € 4.000 ไปจนถึงวันที่ 15-06-2020  นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขอื่น ๆ อีก ที่ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับ TOGS    ยื่นคำร้องของคุณได้ที่ rvo.nl/togs