PADTHAI | ร้านอาหาร แห่งยุค NEW NORMAL

(บทความนี้ ได้รับการสนับสนุนจากร้านผัดไทย เนเธอร์แลนด์) Pad Thai  เป็น Chain Restuarant รูปแบบ Quick Service Restuarant (QSR) มีความสะดวกรวดเร็ว ทั้งในการทำและในการทาน ใช้ระบบให้มากขึ้น ใช้พนักงานให้น้อยที่สุด สามารถขยายสาขาได้ง่ายที่สุด ขณะนี้เปิดไปแล้วทั้งหมด 6 […]