Prinsjesdag กับสิ่งใกล้ตัวที่จะเปลี่ยนแปลงไปในปี 2023

สวัสดีครับ วัน Prinsjesdag ในเดือนกันยายน ของทุกปีนั้น เป็นวันที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ได้ทำการเปิดประชุมเพื่อวางแผนงบประมาณการเงิน กฎหมาย และ สิ่งที่ต่าง ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงในปีถัดไป โดยปีนี้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะสงครามระหว่างยูเครน และ รัสเซีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในเนเธอร์แลนด์ และ ทวีปยุโรป เรามาดูกันว่าภายในปี 2023 นี้ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้วางแผนรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ เหล่านี้ไว้อย่างไรบ้าง โดยจะยิบยกเฉพาะส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับคนไทยเรา มาฝากกัน รายได้ และ ที่อยู่อาศัย รายได้ขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้น 10.15% ภายในครั้งเดียว ในวันที่ 1 มกราคม 2023 จากที่วางแผนว่าจะเพิ่มเพียง 7.5% โดยทยอยเพิ่มทีละ 3 ครั้ง เนื่องจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น รายได้ขั้นต่ำประมาณการว่าจะอยู่ที่ 1,935€ ต่อเดือน สำหรับคนที่ทำงานเต็มเวลา (ปัจจุบันอยู่ที่ 1,756.20€)  ปัจจุบันจำนวนชั่วโมงที่ถือว่าเป็นการทำงานเต็มเวลาอาจเป็น 36, 38 หรือ […]

ยานพาหนะอะไรบ้างสามารถใช้บนเส้นทางจักรยาน ตามกฏใหม่ ปี 2023

ด้านล่างนี้คุณจะเห็นประเภทของยานพาหนะที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้บนถนนสาธารณะได้ในขณะนี้  เนื่องจากยานพาหนะไฟฟ้าขนาดเบา (licht elektrisch voertuigen: LEV’s) ไม่ได้มีความปลอดภัยทุกประเภท ดังนั้นกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการน้ำ (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: I&W) จึงกำลังดำเนินการออกกฎใหม่ โดยจะมีการควบคุม LEV’s ให้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการขออนุญาตเพื่อที่จะได้รับอนุญาตให้วิ่งบนถนนสาธารณะได้ โดยจะมีผลบังคับใช้ตามแผนของกฎใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2023 (พ.ศ. 2566)   ยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต จักรยานไฟฟ้าพร้อมระบบช่วยเหยียบ เช่น อีไบค์ (E-bike), จักรยานขนของประเภท E-bakfiets และ E-cargobike กฎ สามารถขับขี่ด้วยความเร็วสูงสุด 25 กม./ชม.  สามารถวิ่งบนเส้นทางจักรยาน  ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537)  ยานพาหนะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น Segway บางประเภท สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า (E-steps) ล้อใหญ่ รถสามล้อไฟฟ้า (E-driewielers) และรถลากไฟฟ้า […]