กฏ 4 ข้อ เมื่อรู้แล้ว หายสับสนแน่ว่า จะเลือกใช้ NIET หรือ GEEN ดี

เรียนภาษาดัตช์กับ Smiley สวัสดีค่ะ หลายคนอาจจะคุ้นสำนวนและฝีปากลี่กันมาแล้ว วันนี้ได้รับหน้าที้ให้มาเขียนบทความสำหรับนักเรียนภาษาดัตช์ ลี่ก็เลยเลือกเอาหัวข้อที่ตัวเองมีปัญหาสมัยเรียนมันคือวิธีการทำให้ประโยคบอกเล่าเดิมกลายเป็นการปฏิเสธ มีหลักในการสร้างประโยค แบบเดียวกับประโยคความเดียวนั่นเอง เพียงแต่เพิ่มคำแสดงความเป็นปฏิเสธเข้ามาซึ่งก็คือคำว่า niet (นี้ท) เอาแบบง่ายที่สุดก่อน เมื่อในประโยคมีแต่ประธาน กับกริยา ไม่มีกรรม niet จะตาม หลังคำกริยาแท้(กริยาที่มีการผัน)เสมอ ” ให้คุณรู้เพียงว่าตัวไหนคือกริยาแท้ แล้วใส่คำว่า niet เข้าไปหลังกริยาตัวนั้นๆส่วนคำอื่นๆ ก็ปล่อยมันไว้ดังเดิม “ ตัวอย่าง Hij slaapt niet. เขาไม่หลับไม่นอน Oma gaat niet mee. ยายไม่ไปด้วยกัน Mijn hond wil niet spelen. หมาฉันมันไม่อยากเล่น Anna mag niet naar buiten gaan. อันน่าไม่มีสิทธิออกไปข้างนอก (อันนี้เป็นประโยคห้ามนะคะ ไม่ได้แปลว่าไม่จำเป็นต้องไป แต่ห้ามออกไปเด็ดขาด) Hij is niet naar […]

สิทธิในสินสมรส เปลี่ยนไปอย่างไร ตั้งแต่ต้นปี 2018

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT รัฐบาลดัตช์ ประกาศปรับกฏหมายว่าดว้ยเรื่องสินสมรส! มีผลประกาศใช้ เมื่อ 1 มกราคม 2018 เป็น ต้นมา การแต่งงาน (Huwelijk) หรือ จดทะเบียนพาร์ทเนอร์ (Geregistreerd partnerschap) ตามกฎหมายในเนเธอร์แลนด์ คุณสามารถเลือกเงื่อนไขได้ดังต่อไปนี้ แต่งงานแบบแบ่งสมบัติและหนี้สิน แต่งงานจดทะเบียนแบบมีเงื่อนไข การสมรสก่อน 1 มกราคม 2018 ตามกฎหมายหากไม่มีการทำเอกสารลงทะเบียนใด ๆ คุณได้ จดทะเบียนแบบแบ่งสมบัติและหนี้สิน มรดกและทรัพย์สินตกทอดจัดเป็นส่วนหนึ่งของสมบัติที่มีร่วมกัน ในบางกรณีอาจเข้าการยกเว้น เช่นการรับ มรดกจากผู้ให้ที่ได้มีการระบุชัดเจนในพินัยกรรม กรณีที่มีการหย่าร้าง ทั้งทรัพย์สินและหนี้สินจะหารครึ่งทั้งหมด การสมรสตั้งแต่ 1 มกราคม 2018 มีการจำกัดการแบ่งทรัพย์สินและหนี้สิ้นดังนี้ ทรัพย์สินและหนี้สินก่อนการแต่งงานถือเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล มรดกและทรัพย์สินตกทอด ก่อนหรือหลังแต่งงานเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ผู้ให้มรดกสามารถระบุในพินัยกรรมได้ ว่าคู่สมรสจะมีส่วนในทรัพย์สมบัตินั้นๆ หรือไม่ กิจการบริษัทของคุณก่อนการจดทะเบียน ถือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล กรณีการหย่าร้าง คู่สมรสจะหารครึ่งทรัพย์สินและหนี้สินในระยะเวลาหลังการจดทะเบียนเท่านั้น การพิสูจน์หลักฐานของทรัพย์สินส่วนบุคคล ในกรณีของการหย่าร้าง คุณต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่นใบแสดงการซืือขาย หรือพินัยกรรมการรับมรดกตกทอด เป็นต้น […]

พาชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง NEDERLANDS OPENLUCHT MUSEUM

มุมนี้ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เนเธอร์แลนด์นะคะ สถานที่ที่นำเสนอวันนี้คือ Nederlands Openlucht Museum หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ Netherlands Openair Museum ก็เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ มีที่ตั้งอยู่ที่เมือง Arnhem สามารถเดินทางมาได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว /รถประจำทาง ซึ่งใกล้ๆ ในบริเวณนี้ก็มีอีกที่ท่องเที่ยวสำคัญก็คือสวนสัตว์ Burger’s Zoo ค่ะ ที่นี่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนดัตช์ค่ะ มากันได้ทุกเพศทุกวัย เหมาะกับทุกคนในครอบครัวค่ะ  เมื่อเข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์แล้วก็จะได้พบกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะ โดยในพิพิธภัณฑ์นี้ก็ได้มีการจำลองสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งบ้าน อาคาร โบสถ์ กังหันลม สถานีรถไฟ โรงนา โรงเบียร์ บาร์ หรือแม้แต่ชุมชนจำลองก็มีให้ดูค่ะ เช่น ชุมชนคนงานจากเมือง Tilburg, บ้านจากหมู่บ้าน Giethoorn ซึ่งบางอาคารก็ยกมาจากสถานที่จริงเลย แต่บางอาคารก็สร้างจำลองขึ้นมาค่ะ เราสามารถเดินเข้าไปดู เข้าไปสัมผัสบรรยากาศในบ้านจริงๆ ได้ มีความสมจริงคือเป็นบ้านที่เคยมีคนอยู่จริงๆ เลยค่ะ มีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ที่เคยใช้งานจริง จัดวางแบบคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจริงๆ ที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวดัตช์ในอดีตว่าในอดีตนั้นเป็นมาอย่างไรการทำอาชีพต่างๆ ในอดีต การคมนาคมสื่อสาร การเดินทางซึ่งเขาก็จะแยกเป็นโซนๆ ให้เราได้เดินดูได้อย่างอิสระค่ะ แต่ถ้าเดินเหนื่อย ก็สามารถใช้บริการรถราง (Tram) […]