Prinsjesdag กับสิ่งไกล้ตัวที่จะเปลี่ยนแปลงไปในปี 2021

สวัสดีครับ วัน Prinsjesdag ในเดือนกันยายน ของทุกปีนั้น เป็นวันที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ได้ทำการเปิดประชุมเพื่อวางแผนงบประมาณการเงิน กฎหมาย และ สิ่งที่ต่าง ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงในปีถัดไป ซึ่งมีอะไรที่ไกล้ตัวเราที่เราสมควรต้องรู้ ไทสมาคม รวบรวมข้อมูลมาให้ได้อ่านกันแล้วครับ ประกันสุขภาพราคาปรกติที่รัฐบาลกำหนดไว้ของปี 2020 คือ 1,414€ ในปี […]