Prinsjesdag กับสิ่งไกล้ตัวที่จะเปลี่ยนแปลงไปในปี 2021

สวัสดีครับ วัน Prinsjesdag ในเดือนกันยายน ของทุกปีนั้น เป็นวันที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ได้ทำการเปิดประชุมเพื่อวางแผนงบประมาณการเงิน กฎหมาย และ สิ่งที่ต่าง ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงในปีถัดไป ซึ่งมีอะไรที่ไกล้ตัวเราที่เราสมควรต้องรู้ ไทสมาคม รวบรวมข้อมูลมาให้ได้อ่านกันแล้วครับ 1. Zorgverzekering ประกันสุขภาพเพิ่มราคาขึ้น ประกันสุขภาพราคาปรกติที่รัฐบาลกำหนดไว้ของปี 2020 คือ 1,414€ ในปี 2021 นั้น ประกันสุขภาพจะอยู่ที่ราคา 1,473€  หรือตกประมาณเดือนละ 122,75€ ขึ้นราคามา 59€ หรือเฉลี่ยเดือนละ 5€ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าบริษัทประกันสุขภาพจำเป็นที่จะต้องตั้งราคาตามที่รัฐบาลกำหนด บริษัทประกันสุขภาพ สามารถจะตั้งราคาให้สูงกว่าหรือเท่ากับที่รัฐบาลกำหนดก็ได้ โดยบริษัทประกันสุขภาพทุกบริษัทนั้น จะต้องประกาศราคาออกมาภายในไม่เกินวันที่ 12 พฤศจิกายน 2020 2. Eigen risico ยังคงเดิม Eigen risico คือ เงินประกันความเสี่ยงที่ต้องจ่ายเอง หากมีการใช้บริการระบบประกันสุขภาพ ก่อนที่ประกันสุขภาพที่เราจ่ายไปทุกเดือนนั้นจะทำการจ่ายค่ารักษาให้ (ไปหาหมอบ้าน หรือ huisarts ไม่ต้องจ่ายเงินตัวนี้) […]