มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันเถอะ

ถึงแม้ว่าการระบาดของโควิดยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ทุกคนก็เริ่มมีคนหวังว่าโลกจะเปิดอีกครั้ง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส ทางรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดให้อยู่ในวงแคบที่สุด RIVM เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการการฉีดวัคซีน โดยมีการประสานงานจากส่วนกลางซึ่งทำให้การฉีดวัคซีนมีระบบและระเบียบแบบแผน เริ่มจากการนำเข้า แจกจ่าย ส่งหมายเชิญและการลงทะเบียนผู้ได้รับวัคซีน ทางรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้คำนึงถึงความปลอดภัยจากการฉีดวัคซีนโควิดเป็นอย่างมาก การตรวจสอบความปลอดภัยหลังการฉีดวัคซีนมีข้อกำหนดที่เข้มงวดเช่นเดียวกับวัคซีนอื่นๆ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีน อาจจะไม่ได้รับอนุญาตในเนเธอร์แลนด์ เราจะเห็นข่าวการประกาศการปรับเปลี่ยนแผนของการให้วัคซีนอยู่เป็นระยะ ถ้าวัคซีนยี่ห้อนั้นส่งผลกระทบข้างเคียงที่ทำให้ผู้ได้รับวัคซีนมีความเสี่ยง เช่น วัคซีนของ AstraZeneca […]