เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ Cold War

 สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ทุกวันนี้ข่าวรายวันคงจะไม่พ้นเรื่องสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซีย สงครามที่เริ่มจากสองประเทศแต่มีผลกระทบกับคนทั่วโลก ทั้งข้าวของที่ราคาแพงขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ ขาดแคนแหล่งผลิตอาหารระดับโลกเช่นน้ำมันดอกทานตะวันและแป้งสาลี ผู้คนอพยพหลบหนีสงคราม ยิ่งถ้าสงครามยืดเยื้อผลกระทบก็จะยิ่งบานปลาย เมื่อใดที่สงครามนี้จบลง เราก็คงจะจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์อีกครั้ง ถ้าติดตามข่าวที่ผ่านมา บางครั้งนักข่าวจะอ้างอิงถึง Cold War เพื่อนๆสงสัยไหมว่า Cold War คืออะไร และเกี่ยวอะไรกับสงครามนี้ เรามาเรียนจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมากันเถอะ Cold War เป็นช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตและพันธมิตร ซึ่งเริ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองในปี 1945 ที่ใช้คำว่า Cold War เพราะไม่มีการสู้รบเป็นสงครามระหว่างสองประเทศ แต่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆกับประเทศฝ่ายตน   กลุ่มตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกาและประเทศที่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นเสรีประชาธิปไตย ได้สร้างพันธมิตรทางทหารของ NATO ในปี 1949 เพื่อจับกุมการโจมตีของสหภาพโซเวียตและตั้งนโยบายระดับโลกเพื่อต่อต้านการควบคุมอิทธิพลของสหภาพโซเวียต  สหภาพโซเวียตได้ก่อตั้งสนธิสัญญาวอร์ซอในปี 1955 เพื่อตอบสนองต่อ NATO  วิกฤตการณ์ที่สำคัญของช่วงนี้ ได้แก่ การปิดล้อมเบอร์ลินปี 1948–1949, สงครามกลางเมืองจีนปี 1927–1949, สงครามเกาหลีปี 1950–1953, การปฏิวัติฮังการีปี 1956, วิกฤตการณ์สุเอซปี 1956, วิกฤตการณ์เบอร์ลินในปี 1961 และวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบาปี […]