Prinsjesdag กับสิ่งใกล้ตัวที่จะเปลี่ยนแปลงไปในปี 2023

สวัสดีครับ วัน Prinsjesdag ในเดือนกันยายน ของทุกปีนั้น เป็นวันที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ได้ทำการเปิดประชุมเพื่อวางแผนงบประมาณการเงิน กฎหมาย และ สิ่งที่ต่าง ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงในปีถัดไป โดยปีนี้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะสงครามระหว่างยูเครน และ รัสเซีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในเนเธอร์แลนด์ และ ทวีปยุโรป เรามาดูกันว่าภายในปี 2023 นี้ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้วางแผนรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ เหล่านี้ไว้อย่างไรบ้าง โดยจะยิบยกเฉพาะส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับคนไทยเรา มาฝากกัน รายได้ และ ที่อยู่อาศัย รายได้ขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้น 10.15% ภายในครั้งเดียว ในวันที่ 1 มกราคม 2023 จากที่วางแผนว่าจะเพิ่มเพียง 7.5% โดยทยอยเพิ่มทีละ 3 ครั้ง เนื่องจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น รายได้ขั้นต่ำประมาณการว่าจะอยู่ที่ 1,935€ ต่อเดือน สำหรับคนที่ทำงานเต็มเวลา (ปัจจุบันอยู่ที่ 1,756.20€)  ปัจจุบันจำนวนชั่วโมงที่ถือว่าเป็นการทำงานเต็มเวลาอาจเป็น 36, 38 หรือ […]

Prinsjesdag กับสิ่งใกล้ตัวที่จะเปลี่ยนแปลงไปในปี 2022

สวัสดีครับ วัน Prinsjesdag ในเดือนกันยายน ของทุกปีนั้น เป็นวันที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ได้ทำการเปิดประชุมเพื่อวางแผนงบประมาณการเงิน กฎหมาย และ สิ่งที่ต่าง ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงในปีถัดไป ซึ่งมีอะไรที่ไกล้ตัวเราที่เราสมควรต้องรู้ ไทสมาคม รวบรวมข้อมูลมาให้ได้อ่านกันแล้วครับ Zorgverzekering ประกันสุขภาพเพิ่มราคาขึ้น ประกันสุขภาพจะปรับราคาขึ้น โดยที่รัฐบาลนั้นได้ประมาณการว่า ประกันสุขภาพจะเพิ่มขึ้นประมาณ 44€ ต่อปี หรือเฉลี่ยประมาณ 2,75€  ต่อเดือน  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าบริษัทประกันสุขภาพจำเป็นที่จะต้องตั้งราคาตามที่รัฐบาลกำหนด บริษัทประกันสุขภาพ สามารถจะตั้งราคาให้สูงกว่าหรือเท่ากับที่รัฐบาลกำหนดก็ได้ โดยบริษัทประกันสุขภาพทุกบริษัทนั้น จะต้องประกาศราคาออกมาภายในไม่เกินวันที่ 12 พฤศจิกายน 2021 Eigen risico ยังคงเดิม Eigen risico คือ เงินประกันความเสี่ยงที่ต้องจ่ายเอง หากมีการใช้บริการระบบประกันสุขภาพ ก่อนที่ประกันสุขภาพที่เราจ่ายไปทุกเดือนนั้นจะทำการจ่ายค่ารักษาให้ (ไปหาหมอบ้าน หรือ huisarts ไม่ต้องจ่ายเงินตัวนี้) โดยในปีหน้านี้ค่า Eigen risico ยังคงเพดานต่ำสุดไว้ที่ 385€ Zorgtoeslag เพิ่มขึ้น Zorgtoeslag หรือเงินช่วยเหลือค่าประกันสุขภาพสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยเพิ่มขึ้น […]