การเทียบวุฒิพยาบาลจากไทยในเนเธอแลนด์

ปัจจุบันการเทียบวุฒิพยาบาลที่ได้มาจากไทยสามารถทำได้ 2 วิธี 1.ยื่นด้วยตัวเองและเรียนภาษาเอง 2.สามารถสมัครผ่านเอเจนซี่ให้เอเจนซี่เป็นคนยื่นให้แต่ต้องใช้ทุนคืนตามเงื่อนไขของเอเจนซี่หลังจบขบวนการยื่นค่ะ การยื่นด้วยตัวเองให้เริ่มจากเข้าไปศึกษาข้อมูลที่ https://www.bigregister.nl/buitenlands-diploma/procedures/verklaring-vakbekwaamheid   บทความนี้ค่อนข้างยาว สามารถกดเลือกอ่านได้เฉพาะหัวข้อที่สนใจ 1 ระดับภาษาดัตช์ที่ต้องการ 2 การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ 3.สอบวัดระดับภาษา AKV toets 4 การสอบ BI-toets 5 infographic สรุป 6 การเทียบวุฒิยื่น nuffic 7 คำแนะนำจากประสบการณ์จริง ระดับภาษาดัตช์ที่ต้องการ อันดับแรกคือต้องลงเรียน ไม่ว่าจะเรียนภาษากับสถาบันสอนภาษาหรือสามารถเรียนด้วยเองก็ตาม โดยระดับภาษาดัชต์ตอนนี้ทาง CIBG บังคับจะต้องอย่างน้อยระดับ B1 เป็นต้นไปค่ะ การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ ถ้าเลือกยื่นเองเราจะต้องดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการขอยื่น พร้อมกับแนบวุฒิการศึกษา ทรานต์สคิป cv และอื่นๆ  สามารถดูรายละอียดเอกสารต่างๆได้ที่ลิ้งค์นี้ https://www.bigregister.nl/buitenlands-diploma/procedures/verklaring-vakbekwaamheid/toelichting-bewijstukken รายชื่อเอกสารที่ต้องยื่นมีดังนี้ 1. แบบฟอร์มคำร้องขอยื่นเทียบวุฒิที่กรอกเรียบร้อยแล้ว  โดยกรอกตามประสบการ์ณที่เคยได้ทำงานมาในประเทศไทยอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล สามารถดาวโหลดฟอร์มได้ที่  1.1 https://www.bigregister.nl/buitenlands-diploma/documenten/formulieren/2017/03/03/aanvraagformulier-erkenning-beroepskwalificaties-en-verklaring-vakbekwaamheid  1.2 https://www.bigregister.nl/buitenlands-diploma/documenten/formulieren/2017/03/03/bijlage-beroepscompetenties-verpleegkundigen   และนอกจากนั้น เราสามารถยื่นแบบฟอร์มคำร้องของ […]