สวัสดีครับ วันนี้จะมาแนะนำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับนามสกุลหลังจากการจดทะเบียนสมรสครับ เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนน่าจะสนใจ

การจดทะเบียนสมรสมาจากประเทศไทยนั้น เราสามารถเลือกใช้นามสกุลได้ 2 แบบคือ

- นามสกุลเดิมของตัวเราเอง

- นามสกุลของคู่สมรส

หากเลือกใช้นามสกุลของ คู่สมรส นั้น ก่อนการขอ MVV ตอนเราเดินทางมาด้วย MVV แล้วเอาชื่อเข้าระบบฐานทะเบียนราษฎร์ของเนเธอร์แลนด์ นามสกุลที่เราใช้ก็จะเป็นนามสกุลของคู่สมรสอย่างเดียว (เพราะตอนเราทำเอกสารมา เราได้ยื่นเรื่องเปลี่ยนนามสกุล และมีใบเปลี่ยนนามสกุลมายืนยัน, passport ไทย ก็เป็นนามสกุลของคู่สมรส) อันนี้เป็นเงื่อนไขปรกติที่ไม่ซับซ้อน 

ข้อควรระวังคือ

  • ในกรณีทีเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของคู่สมรสถาวร แล้วอยู่มาจนได้สัญชาติเนเธอร์แลนด์แล้ว วันนึงหากทำการอย่ากับคู่สมรสขึ้นมา หากจะกลับไปใช้นามสกุลเดิมของเราที่มีมาตั้งแต่เกิด จะต้องดำเนินเรื่องยื่นขอเปลี่ยนแปลงนามสกุลจากศาลเท่านั้น ไม่สามารถใช้วิธีเดิม โดยการนำทะเบียนหย่าไปปรับฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัวที่เมืองไทยเหมือนกับตอนจดทะเบียนสมรสได้แล้ว (สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะข้อมูลในส่วนของประเทศไทย เท่านั้น โดยกลับไปใช้นามสกุลเดิม เป็นโสดเหมือนเดิม) เพราะ ณ ตอนนี้เราได้เป็นประชากรของเนเธอร์แลนด์โดยสมบูรณ์โดยใช้นามสกุลของคู่สมรส ซึ่งกฎหมายของเนเธอร์แลนด์นั้นไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงนามสกุลจากการสมรส ตอนที่เรามาด้วย mvv visa โดยนำเอกสารที่เปลี่ยนแปลงนามสกุลมายื่นตอนเอาเข้าระบบที่เนเธอร์แลนด์นั้น ทางการเนเธอร์แลนด์ถือว่า นามสกุล(สามี)ที่เราเปลี่ยนมานั้น คือนามสกุลของเราจริงๆ ไม่ใช่ของสามี  และมีค่าใช้จ่ายคร่าวๆในการขอเปลี่ยนเพื่อกลับไปใช้นามสกุลเดิมอยู่ที่ ตัวอักษรละ 800 euro 

https://www.denhaag.nl/en/certificates-and-official-documents/changing-your-name.htm

  • หากมาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ด้วย mvv visa แล้ว และยังไม่ได้สัญชาติเนเธอร์แลนด์ หลังจากนั้นไม่ว่าจะจดทะเบียนที่เนเธอร์แลนด์ หรือที่ไทย และอยากเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของสามีอย่างเดียว โดยหากจดที่เนเธอร์แลนด์ก็นำเอกสารการจดทะเบียนไปปรับทะเบียนฐานะครอบครัวที่ไทย หรือ แม้กระทั้งกลับไปจดทะเบียนสมรสที่ไทยแล้วก็ตาม หลังจากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงนามสกุลเป็นนามสกุลของสามี และทำ passport ใหม่ นำเอกสารการเปลี่ยนนามสกุลกลับมายื่นที่ Gemeente และ IND เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตรผู้อยู่อาศัย ให้พึงระวังไว้ว่า การทำแบบนี้ เมื่อนำเอกสารกลับมายื่นเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ IND และ Gemeente เท่ากับว่า เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลยืนยันตัวตนของเราในระบบทะเบียนราษฎร์ที่เนเธอร์แลนด์ เวลาในการขอสัญชาติจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ทันที

การจดทะเบียนที่เนเธอร์แลนด์นั้น แบ่งออกเป็น 3 การจดทะเบียนใหญ่ๆคือ

- การจดทะเบียนสมรส Huwelijk

- การจดทะเบียนพาร์ทเนอร์ Partnerscap

- การทำสัญญาอยู่ด้วยกัน Samenlevingscontract

** การอยู่ด้วยกันเฉยๆ เรียกว่า Samenwonen ไม่นับว่ามีข้อผูกพันกันในทางกฎหมาย

การจดทะเบียนที่เนเธอร์แลนด์นั้น อนุญาตให้เปลี่ยนนามสกุลได้ 4 แบบ (เฉพาะ การจดทะเบียนสมรส/พาร์ทเนอร์ เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนนามสกุลได้

 - ใช้นามสกุลเดิมของตัวเอง

-  ใช้นามสกุลของคู่สมรส/พาร์ทเนอร์

- ใช้นามสกุลเดิมของตัวเอง + นามสกุลของคู่สมรส/พาร์ทเนอร์

- ใช้นามสกุลของคู่สมรส/พาร์ทเนอร์ + นามสกุลเดิมของตัวเอง

แต่... การจดทะเบียนในเนเธอร์แลนด์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ถึงแม้ว่าจะอนุญาตให้เราใช้นามสกุลของคู่สมรสได้ แต่ในทางกฎหมายนั้น เอกสารทุกอย่างจะเป็นนามสกุลเดิมจากการเกิดของเราเสมอ เพราะกฎหมายเนเธอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนนามสกุลสมรสจากการแต่งงาน หรือ จดทะเบียนพาร์ทเนอร์ กล่าวคือ ถึงแม้ว่าเราเลือกที่จะใช้นามสกุลของคู่สมรส หรือ พาร์ทเนอร์ นั้น เราสามารถใช้ได้แค่ในชีวิตประจำวันเช่น เวลา gemeente ส่งจดหมายมาหาเรา, DUO ส่งจดหมายมาหาเรา, หรือชื่อบนบัตร ATM สามารถใช้นามสกุลของคู่สมรสได้ แต่ในระบบฐานข้อมูลกลางก็ยังเป็นนามสกุลเดิมของเรา โดยในเอกสารหลักที่เป็นเอกสารทางราชการเช่น ID card, Rijbewijs, Verblijfstitel, Passport จะเป็นนามสกุลเดิมเสมอ (ต่อให้เราเลือกใช้นามสกุลของคู่สมรสอย่างเดียวก็ตาม แต่จะมี e/v + นามสกุลของคู่สมรสเพิ่มเข้ามา) วันนึงที่เราทำเรื่องขอสัญชาติขึ้นมา ใน passport ก็ยังจะเป็นนามสกุลเดิมของเรา แต่จะมีต่อด้วย  e/v (Echtgenoot van) นามสกุลของคู่สมรส

 

เรียบเรียงโดย

เรียบเรียงโดย

ไกรสร สุขดี (เบียร์)

ที่มา

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BFB098308-AD3B-4188-B77F-5A16F64BECA6%7D#case_%7B8F62FAD7-6EDE-4DB8-AE34-37814660D2F0%7D

https://www.eindhoven.nl/en/city-and-living/life-events/trouwen-en-geregistreerd-partnerschap/trouwen-of-geregistreerd-0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *