การขอสัญชาติเนเธอร์แลนด์ ของลูก ที่ตามพ่อ:แม่ จากไทย

รู้หรือไม่ ลูก ที่ตามพ่อ/แม่ จากไทย มาอยู่เนเธอร์แลนด์ สามารถขอมีสัญชาติเนเธอร์แลนด์ได้ โดยที่ไม่ต้องอาศัยอยู่ครบ 3 ปี และ สามารถถือได้ 2 สัญชาติ

ตามกฎการขอมีสัญชาติของเนเธอร์แลนด์นั้น เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถขอสัญชาติได้เอง อย่างไรก็ตามที ในขณะที่พ่อ/แม่ จะทำการยื่นขอสัญชาตินั้น สามารถเพิ่มชื่อของลูกเพื่อยื่นขอสัญชาติพร้อมกันกับพ่อ/แม่ ที่กำลังจะยื่นขอสัญชาติได้ โดยกระบวนการนี้เรียกว่า mee-naturalisatie

เงื่อนไขการขอสัญชาติของลูกที่อายุต่ำกว่า 16 ปี

 • ลูกของคุณต้องอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ (ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์มานานเท่าไร)
 • ลูกของคุณจะต้องมีบัตรผู้อยู่อาศัย (บัตร verblijfsverguning) โดยบัตรผู้อยู่อาศัยนี้จะต้องไม่หมดอายุจนกว่าจะถึงพิธีมอบสัญชาติ พิธีการมอบสัญชาตินี้ เป็นพิธีการที่ทางเทศบาลเมือง (Gemeente) คุณ และ ลูกของคุณ ทำพิธีสาบานตน และ เฉลิมฉลองการเป็นพลเมืองดัตซ์ของคุณและลูก
 • ลูกของคุณที่อายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป ต้องไปแสดงตัวในตอนที่ พ่อ/แม่ ยื่นขอสัญชาติที่เทศบาลเมือง (Gemeente) เพื่อที่ทางเทศบาลเมืองจะทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นว่าลูกของคุณมีความคิดเห็นอย่างไรในการที่ พ่อ/แม่ จะเพิ่มชื่อของลูก ในการขอสัญชาติพร้อมกันกับของ พ่อ/แม่

เงื่อนไขการขอสัญชาติของลูกที่อายุระหว่าง 16 – 17 ปี

 • ลูกของคุณต้องอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ติดต่อกันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ลูกของคุณจะต้องมีบัตรผู้อยู่อาศัย (บัตร verblijfsverguning) โดยบัตรผู้อยู่อาศัยนี้จะต้องไม่หมดอายุจนกว่าจะถึงพิธีมอบสัญชาติ พิธีการมอบสัญชาตินี้ เป็นพิธีการที่ทางเทศบาลเมือง (Gemeente) คุณ และ ลูกของคุณ ทำพิธการรับสัญชาติ และ เฉลิมฉลองการเป็นพลเมืองดัตซ์ของคุณและลูก
 • ลูกของคุณที่อายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป ต้องไปแสดงตัวในตอนที่ พ่อ/แม่ ยื่นขอสัญชาติที่เทศบาลเมือง (Gemeente) ลูกของคุณจะต้องต้องแจ้งกับทางเทศบาลเมือง เพื่อยินยอมให้ พ่อ/แม่ เพิ่มชื่อของเค้าในการกรอกแบบฟอร์มการขอสัญชาติ
 • ลูกของคุณจะต้องยินยอมที่จะกระทำพิธีสาบานตน ในระหว่างพิธีการรับสัญชาติ โดยการกล่าวคำปฏิญาณ, โดยคำปฏิญาณเพื่อแสดงให้เห็นว่าลูกของคุณยอมรับในกฎหมายของเนเธอร์แลนด์

เงื่อนไขการขอสัญชาติของลูกที่อายุระหว่าง 17 -18 ปี

หากคุณยื่นขอสัญชาติให้ตัวคุณและลูกของคุณตอนที่ลูกคุณอายุ 17 ปี ระหว่างที่รอผลการพิจารณาสัญชาติ แล้วลูกคุณอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ การขอสัญชาติของลูกคุณจะถือว่าเป็นโมฆะ และ ลูกคุณต้องยื่นขอสัญชาติใหม่ด้วยตัวของเค้าเอง (กรณีนี้ลูกของคุณจะไม่ได้สิทธิ์ถือ 2 สัญชาติ ต้องสละสัญชาติไทย)

ความยินยอมของผู้ปกครองอีกฝ่าย

 • ในกรณีพ่อ/แม่ยื่นขอสัญชาติเพียงคนเดียว และ ได้ยื่นขอสัญชาติให้ลูกด้วย ในกรณีนี้ผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่งต้องอยู่ที่เทศบาล (Gemeente) เพื่อให้ความยินยอมในการขอสัญชาติของเด็กพร้อมกับผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง*

*ในกรณีนี้หมายถึง กรณีที่ลูกอยู่ในความปกครองของทั้ง พ่อ และ แม่ อย่างละครึ่ง กรณีที่ลูกจะขอสัญชาติพร้อมกันกับพ่อ/แม่ ผู้ปกครองอีกฝ่ายต้องมาแสดงตัวที่เทศบาลเมือง (Gemeente) เพื่อยินยอมในการขอสัญชาติของลูก

 • ในกรณีที่พ่อ/แม่ มีสิทธิ์ปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียว กรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องให้พ่อ/แม่ อีกฝ่าย ที่ไม่ได้มีสิทธิ์ปกครองลูกยินยอม

ไกรสร สุขดี

เรียบเรียง

One thought on “การขอสัญชาติเนเธอร์แลนด์ ของลูก ที่ตามพ่อ:แม่ จากไทย

 1. ประภาพร says:

  สวัสดีคะ รบกวนสอบถามคะ
  ฉันและลูกชาย 1 คน มาด้วยวีซ่าเยียมเยียนและมาเปลี่ยนเป็นวีซ่าติดตามสามีชาว EU เมื่อมาถึงเนเธอแลนด์ ตอนนี้สามีได้ทำเรื่องเพิ่มฉันและลูกชายเข้าไปในทะเบียนบ้านแล้ว แต่ฉันติดปัญหาเรื่องโรงเรียนของลูกชาย เพราะฉันสอบถามทาง Gemeente แล้ว ทาง Gemeente ให้ทางเราหาโรงเรียนให้ลูกชายเอง ตอนนี้ฉันพักอาศ้ยใกล้ๆ Eindhoven ทางสมาคมมีโรงเรียนที่พอจะแนะนำไหมคะ เพราะฉันกับสามีลองหาในอินเตอร์เน็ต มีโรงเรียน อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมาก เรามองหาโรงเรียนที่ทาง Gemeente รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้คะ

Comments are closed.