Verzekering แบบต่างๆ

การประกันภัย หรือ verzekering แบบต่างๆ ที่เนเธอร์แลนด์นั้น มีหลายประเภทด้วยกัน ทั้งประเภทที่เป็นการบังคับตามกฎหมาย ที่ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นจำเป็นต้องมี ประเภทที่บังคับสำหรับสถานการณ์ต่างๆ และทั้งประเภทที่ไม่บังคับ ใครจะมีหรือไม่มีก็ได้ ซึ่งหลักๆ จะมีดังนี้

ประกันประเภทที่บังคับ

Basis Zorgverzekering หรือ ประกันสุขภาพ

เป็นประกันที่บังคับสำหรับทุกคนที่อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปที่อยู่อาศัยหรือทำงาน(หรือได้รับเงินช่วยเหลือ/มีรายได้ทุกประเภท)ที่เนเธอร์แลนด์จะต้องมีประกันตัวนี้ สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีก็จะเป็นการพ่วงประกันไปกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

ประกันภัยประเภทนี้จะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นเช่น หมอ โรงพยาบาล และยารักษาโรค โดยอยู่ใน Eigen Risico ตามแผนกรมธรรม์ที่คุณเลือก

โดยนอกเหนือจากประกันสุขภาพพื้นฐานแล้ว ยังมีประกันเกี่ยวกับสุขภาพอีกหลายรายการที่สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ (ไม่บังคับ) เช่น ด้านทันตกรรม การฝากครรภ์และคลอดบุตร ฯลฯ

WA-verzekering voor motorvoertuig หรือ ประกันความเสียหายของยานพาหนะต่างๆ

ในกรณีที่เรามียานพาหนะใดๆ ที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อของเรา เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือพาหนะอื่นๆ ก็เป็นการบังคับโดยกฎหมายว่าจะต้องมีประกันประเภทนี้  โดยจะเป็นประกันที่ประกันความเสียหายจากยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในกรณีที่เราขับรถหรือยานพาหนะใดๆ ไปทำความเสียหายให้คนอื่น รวมถึงความเสียหายของยานพาหนะเราเองด้วย

โดยประกันรถยนต์ยังมีอีกหลากหลายประเภท ซึ่งกรมธรรม์ประเภทต่างๆ นอกเหนือจากนี้ไม่เป็นการบังคับ

Overlijdensrisicoverzekering หรือ ประกันชีวิต แปลตรงตัวคือ ประกันความเสี่ยงจากการเสียชีวิต

เป็นประกันที่บังคับในกรณีที่เรามีการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้าน หรือเช่าบ้าน ผู้ให้กู้จำนองของคุณสามารถบังคับให้ทำประกันได้ เพื่อให้แน่ใจว่าการจำนองจะได้รับการชำระเงินหากคุณเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร พูดง่ายๆ ว่าถ้าผู้กู้เสียชีวิต ธนาคารก็จะยังได้รับค่าผ่อนบ้านต่อไป โดยที่ทายาทก็ไม่ต้องรับภาระในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตไป แต่ไม่ได้แปลว่า จะไม่ต้องผ่อนต่อทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินและเงื่อนไขในการทำประกัน  จริงๆ ตัวนี้กฎหมายไม่บังคับ ส่วนใหญ่ธนาคารที่ให้กู้เงินจะบังคับให้มีประกันตัวนี้ค่ะ แต่ไม่ได้บังคับ แล้วแต่ธนาคาร บางธนาคารหรือการกู้ยืมบางรูปแบบก็ไม่จำเป็นต้องมีประกัน

ซึ่งประกันประเภทนี้ก็มีความคุ้มครองแตกต่างกันไปตามรูปแบบกรมธรรม์และวงเงินที่เราเลือก โดยมีทั้งประกันสำหรับการซื้อบ้าน การเช่าบ้าน หรือ ประกันสำหรับบุตรที่จะได้รับเงินเมื่อคุณเสียชีวิต

ประกันประเภทที่ไม่บังคับ

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP)

คือ ประกันนี้ครอบคลุมความเสียหายที่คุณก่อให้เกิดกับคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ จะคล้ายๆ กับประกันประเภท WA ค่ะ ประกันประเภทนี้ไม่บังคับว่าทุกคนจะต้องมี แต่ถ้ามีไว้ก็เป็นการดี เช่น เราไปทำแจกันราชวงศ์ถังของเพื่อนบ้านแตก หรือทำจักรยานล้มให้รถคนอืนทำรถเขาบุบ ประกันแบบนี้จะคุ้มครองค่ะ

Inboedelverzekering

คือ ประกันสิ่งของในบ้าน ในกรณีของหาย (จากการย้ายบ้าน หรือเคลื่อนย้าย) บ้านถูกขโมยขึ้นบ้าน ถูกงัดแงะ โจรกรรม ประกันประเภทนี้ไม่บังคับ แต่ถ้าในบ้านมีสิ่งของมีค่า ก็เป็นประกันที่ควรจะมี ซึ่งจะคุ้มครองอะไรบ้าง ก็แล้วแต่เงื่อนไขกรรมธรรม์ของเราค่ะ 

Opstalverzekering

คือ ประกันอาคาร หรือ ส่วนใหญ่ก็คือ ประกันบ้านหรือที่อยู่อาศัยนั่นเอง ซึ่งประกันประเภทนี้ก็จะคุ้มครองความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบ้านหรือตัวอาคาร เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุเข้า หรือความเสียหายต่างๆ แต่ประกันประเภทนี้ ส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ต้องทำเอง เพราะส่วนใหญ่บ้านที่เราอาศัยนั้นจะยังไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเรา 100% เพราะยังต้องมีการผ่อนกับธนาคาร หรือเป็นบ้านเช่า ดังนั้น คนที่ทำประกันตัวนี้ จึงเป็นธนาคาร หรือ เจ้าของบ้านเช่า นั่นเอง

Rechtsbijstandverzekering

คือ ประกันค่าใช้จ่ายทางกฎหมายให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เนื่องด้วยค่าทนาย หรือค่าใช้จ่ายในการปรึกษาทางกฎหมายที่เนเธอร์แลนด์นั้นมีราคาสูง ประกันตัวนี้ก็จะคุ้มครองในกรณีที่เราต้องการความช่วยเหลือค่ะ

Reisverzekering

คือ ประกันการเดินทาง สำหรับผู้ที่จะไปเที่ยวพักผ่อน หรือเดินทางไปต่างประเทศ ก็ควรจะมีประกันตัวนี้ โดยประกันประเภทนี้ก็จะคุ้มครองความเสียหายหรือเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งก็จะมีประเภทความคุ้มครองแยกย่อยไปตามที่เราเลือก เช่น ประกันโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ถ่ายภาพ อุปกรณ์อิเลคโทรนิค อุปกรณ์กีฬา ความคุ้มครองทางการแพทย์ อุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ

Annuleringsverzekering: niet verplicht

คือ ประกันการยกเลิก ซึ่งจะมีความเกี่ยวเนื่องกับประกันการเดินทาง เพราะจะหมายถึงหากเราต้องยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ต้องกลับก่อนกำหนด ประกันตัวนี้ก็จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายในตรงนี้ แต่ก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและระยะเวลาด้วย

Uitvaartverzekering

คือ ประกันงานศพ ซึ่งจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในงานศพตัวเอง ก็คือ ญาติพี่น้องลูกหลานก็จะไม่ต้องเดือดร้อนหาเงินมาจ่ายจัดงานศพให้เรา โดยวงเงินก็จะขึ้นอยู่กับเบี้ยประกันที่เลือก และรูปแบบงานที่เราต้องการจัด โดยประกันประเภทนี้ไม่บังคับ และไม่จำเป็นต้องทำ โดยบางคนอาจจะเลือกเก็บเงินเพื่อจ่ายเป็นค่างานศพก็สามารถทำได้

ข้อมูลอ้างอิง

อรสิริ เนติศักดิ์

เรียบเรียง