สถานการณ์น้ำแห้งในฮอลแลนด์ ปี2022

เรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ในขณะนี้คือภาวะภัยแล้งในยุโรป ทุกประเทศประสบภัยนี้ถึงขนาดแม่น้ำบางสายที่เคยเป็นแม่น้ำใหญ่เหือดแห้งจนลงไปเดินได้ 

ในฝรั่งเศสถึงกับมีประกาศไม่ให้ใช้น้ำก๊อกบริโภคตรงในบางแคว้น   แม่น้ำสายหลักในการเดินเรือส่งสินค้าบางจุดก็ต่ำมากจนทางการต้องประกาศเรื่องระวางน้ำหนักเรือให้ปรับลดลง

ในเนเธอร์แลนด์ของเราก็ประสบภัยแล้งเช่นกัน ฤดูร้อนปีนี้มาโหดมาก ตอนนี้ภาวะภัยแล้งที่นี่โดนปรับเพิ่มมาตรการขึ้นจาก niveau 1 > niveau 2 ตั้งแต่ 13 กค ที่ผ่านมาแล้ว   นิโวสองหมายถึงอะไร

Niveau 2 Feitelijk watertekort

คือการเฝ้าระวัง และต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำ ระหว่างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำมากเช่น การเดินเรือ การก่อสร้าง สวนผัก ธรรมชาติ  สวนน้ำ และการประมงในพื้นที่ปิด หรือโรงงานผลิดและบรรจุน้ำดื่มใ่ขวดขายเป็นต้น

คนมาอยู่ใหม่อาจนึกไปว่า ประเทศที่เต็มไปด้วย คลอง คลอง และคลอง อย่างเนเธอร์แลนด์จะขาดน้ำได้อย่างไร  แถมยังมีการวัดและจัดลำดับความแห้งแล้งอีก

ในเนเธอร์แลนด์มีการจัดไว้ 4 niveau

จาก 0 ไปถึง 3   เริ่มจาก niveau 0 เป็นภาวะแล้งในฤดูร้อนธรรมดาที่ไม่มีผลกระทบอะไรมาก จนถึง Niveau 3 ที่เป็นภาวะแล้งตึงเครียดที่ต้องประกาศเป็นมาตรการให้ช่วยกันปฎิบัติ ดังที่เกิดเมื่อปี 2015 ที่ผ่านมาถ้าใครจำได้ว่า มีสัตว์ใหญ่ในธรรมชาติเช่นกวางป่า ที่เจ้าหน้าที่อุทยานต้องปล่อยให้ตายเพราะขาดน้ำ (และใช่แล้วประเทศนี้จะไม่มีการไปรบกวนระบบนิเวศน์ด้วยการเอาอาหารไปแจกสัตว์อด)

การดูแลเรื่องน้ำใต้ดินและความแห้งแล้ง นี่เป็นหน้าที่ของกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ (ดูแลคุณภาพอากาศ น้ำ พลังงานสะอาด ความปลอดภัยของเขื่อนกันน้ำทะเลรอบประเทศ การขุดเอาทรัพยากรใต้ดินออกมาใช้โดยไม่ทำลายระบบธรรมชาติเดิม) ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  ใครสนใจเพราะชื่อกระทรวงแปลกก็ไม่หาข้อมูลเรียนรู้เพิ่มเติมได้ทางนี้ https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/organisatie-ienw

สำหรับประชาชนทั่วไปขณะนี้เรายังมีน้ำสะอาดดื่ม กิน ใช้ คุณภาพยังคับแก้วเหมือนเดิม ในขณะที่ประเทศใกล้ๆเราเช่นฝรั่งเศสบางเขตมีการประกาศเตือนการใช้น้ำประปาจากก๊อกบริโภคโดยตรงในช่วงน้ำขาดแคลนนี้

สิ่งที่เราช่วยได้คือการใช้น้ำอย่างประหยัด งดการล้างรถ ไม่รดน้ำต้นไม้เหมือนท่อรั่ว หรือกางสระน้ำนอกบ้านแล้วถ่ายทิ้งทันที เป็นต้น

แค่นี้เราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผ่านภาวะแล้งนี้ได้แบบร่วมมือกัน

ที่มา :

https://nos.nl/artikel/2244323-een-watertekort-in-nederland-dit-betekent-het

https://nos.nl/artikel/2439318-watertekort-in-nederland-wat-betekent-het-en-wat-niet

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/08/03/water-moet-worden-verdeeld-door-aanhoudende-droogte#:~:text=Zoals%20elk%20jaar%20houden%20Rijkswaterstaat,feitelijk%20watertekort%20(niveau%202).

โศภฤณ พินิจภูวดล
เรียบเรียง