ยานพาหนะอะไรบ้างสามารถใช้บนเส้นทางจักรยาน ตามกฏใหม่ ปี 2023

ด้านล่างนี้คุณจะเห็นประเภทของยานพาหนะที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้บนถนนสาธารณะได้ในขณะนี้ 

เนื่องจากยานพาหนะไฟฟ้าขนาดเบา (licht elektrisch voertuigen: LEV’s) ไม่ได้มีความปลอดภัยทุกประเภท ดังนั้นกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการน้ำ (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: I&W) จึงกำลังดำเนินการออกกฎใหม่ โดยจะมีการควบคุม LEV’s ให้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการขออนุญาตเพื่อที่จะได้รับอนุญาตให้วิ่งบนถนนสาธารณะได้ โดยจะมีผลบังคับใช้ตามแผนของกฎใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2023 (พ.ศ. 2566)

 

ยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต

จักรยานไฟฟ้าพร้อมระบบช่วยเหยียบ เช่น อีไบค์ (E-bike), จักรยานขนของประเภท E-bakfiets และ E-cargobike

กฎ

  • สามารถขับขี่ด้วยความเร็วสูงสุด 25 กม./ชม. 
  • สามารถวิ่งบนเส้นทางจักรยาน 
  • ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) 

ยานพาหนะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น Segway บางประเภท สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า (E-steps) ล้อใหญ่ รถสามล้อไฟฟ้า (E-driewielers) และรถลากไฟฟ้า (E-bolderkar)

กฎ

  • สามารถขับขี่ด้วยความเร็วสูงสุด 25 กม./ชม. 
  • สามารถวิ่งได้บนเส้นทางจักรยาน 
  • ได้รับอนุญาตตามกฎของ ‘จักรยานยนต์พิเศษ (bijzondere bromfiets)’

 

ยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาต

ยานพาหนะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ขับบนถนนสาธารณะ เช่น สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า (E-steps) ประเภทที่ไม่มีอาน สเก็ตบอร์ดไฟฟ้า (E-skateboards) Segway ประเภทอื่นๆ สเก็ตบอร์ดไฟฟ้า ประเภทล้อเดียว (Onewheel หรือ Monowheel) และ โฮเวอร์บอร์ด (Hoverboards)

กฎ

  • ไม่อนุญาตให้วิ่งบนถนนสาธารณะ
  • คุณไม่สามารถทำประกันยานพาหนะดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงขับขี่โดยไม่มีประกัน
  • ปรับโทษ: 280 ยูโร และอาจถูกยึดยานพาหนะ

 

ภาวิดา วรวุฒิพุทธพงศ์ (ม้อนต์)
เรียบเรียง