ตามติดมาตรการป้องกันโควิดต่างถิ่น

เมื่อหน้าร้อนใกล้เข้ามา หลังจากที่หลาย ๆ ประเทศได้มีมาตรการฉีดวัคซีนกันสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยิ่งเป็นสิ่งน่าดึงดูดให้เริ่มมีการท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น ตอนนี้หลาย ๆ ประเทศในยุโรปต่างล้มเลิกกฎโคโรน่าไปบ้างแล้ว แต่บางประเทศยังคงกฎบางอย่างไว้อยู่ เรามาดูกันในบทความนี้ว่าประเทศไหนตอนนี้ยังมีกฎอะไรบ้างที่เรายังคงต้องปฏิบัติตามกัน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับไปพักร้อนกันในเหล่าประเทศยอดนิยมในยุโรป

ประเทศฝรั่งเศส

หากคุณเดินทางไปกับรถยนต์ คุณอาจถูกขอให้แสดง “pass sanitaire’ โดยบุคคลอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน (coronabewijs) หรือสมุดเล่มเหลือง ซึ่งใบรับรองการฉีดวัคซีนคุณสามารถดึงข้อมูลมาแสดงได้จากแอพ coronacheck-app ซึ่งจะระบุข้อมูลดังนี้

 • แสดงว่าคุณได้รับวัคซีนครอบ ซึ่งหมายความว่าคุณได้ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วหรือ ได้รับวัคซีนเข็มเดียวแต่ติดโควิดและรักษาหายแล้ว ซึ่งจะนับตั้งแต่วันที่ 28 เมื่อได้รับวันซีนยานเซ่น หรือหลังจากครบเจ็ดวันเมื่อฉีด ไฟเซอร์ โมเดอร์น่า หรือ แอสตร้าเซเนก้า หรือนับจากเจ็ดวันหลังฉีดวันซีนตัวใดตัวหนึ่งและคุณตรวจว่าผลโควิดเป็นลบ 
 • แสดงหลักฐานว่าคุณหายจากโควิดแล้ว คุณอยู่ในระหว่าง 11 วัน และ สี่เดือน ในช่วงฟื้นตัวจากโควิด
 • หากแสดงผลการตรวจเป็นลบ หมายถึงคุณแสดงผล PCR หรือ ATK โดยตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนแสดงผล

คุณสามารถตรวจสอบว่าหลักฐานที่คุณต้องแสดงนั้นสามารถใช้ได้หรือใหม่ผ่านแอพของฝรั่งเศสชื่อ TAC verif-app หากคุณเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสผ่านทางอากาศ คุณต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้โดยสาย EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) (euplf.eu) โดยระบุว่าคุณไม่มีอาการป่วยจากโควิดหรือไม่ติดต่อกับบุคคลที่ติดเชื้อโควิด

ที่ประเทศฝรั่งเศสได้ยกเลิกข้อบังคับใส่หน้ากากอนามัยเมื่อใช้รถสาธารณะแล้ว ยังคงมีกฎระบุว่าให้ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในโรงพยาบาลและยังคงบังคับแสดง pass sanitaire ตามที่ระบุข้างต้น 

 

ประเทศเยอรมันนี

ประเทศเยอรมันนีให้คำแนะนำแก่ผู้เดินทางไม่ว่าจะทางอากาศหรือทางบกว่าให้พกบัตรแสดงการฉีดวัคซีนติดตัวไว้เสมอ รวมทั้งเมื่อเดินทางจากประเทศเบอรมันนีไปยังประเทศอื่น ๆ ด้วย สิ่งที่เราอาจต้องแสดงคือ 

 • หลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด หลักฐานแสดงว่าหายจากการติดเชื้อโควิด หรือผลแสดงการตรวจเชื้อโควิดเป็นลบผ่าน แอปพลิเคชั่น CorornaCheck-app โดยใบแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 14 วัน จนถึง 270 วัน หลังจากการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง เข็มบูสเตอร์สามารถใช้ได้โดยไม่กำหนดวันหมดอายุ 
 • ข้อระวัง ! ประเทศเยอรมันนีมีกฎว่าแม้คุณจะฉีดวัคซีนของ ยานเซ่น คุณก็ต้องฉีดวัคซีนโดสที่สองเช่นเดียวกับวัคซีนยี่ห้ออื่น ๆ 
 • ผู้เดินทางเข้าประเทศเยอรมันนีทุกคนที่อายุ 12 ปี ขึ้นไปต้องสามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนได้ 

มาตรการป้องกันโคโรน่าในประเทศเยอรมันนีหลายมาตรการได้ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่อาจยังคงมีกฎบังคับใส่หน้ากากในรถสาธารณะในตัวเมืองหรือในภูมิภาคอยู่ ส่วนในห้างร้าน ร้านอาหาร หรือโรงแรม ไม่ได้มีกฎบังคับโดยตรงจากทางรัฐบาลเยอรมัน ต่เจ้าของกิจการอาจขอให้ลูกค้าให้ความร่วมมือใส่หน้ากากเมื่อเข้าใช้บริการได้ ในบางกรณีอาจมีการขอให้แสดงบัตรฉีดวัคซีน หรือหากคุณไม่ฉีดวัคซีนคุณต้องสามารถแสดงผลตรวจเป็นลบเพื่อเข้าใช้บริการบางสถานที่ 

ประเทศอิตาลี

ที่ประเทศอิตาลี นักท่องเที่ยวต้องแสดงบัตรโคโรน่าเมื่อถูกเรียก ซึ่งยกเว้นให้ผู้ที่เดินทางในประเทศไม่เกิน 36 ชั่วโมงไม่ต้องแสดงบัตรโคโรน่า และสำหรับเด้กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ไม่ต้องแสดงผลตรวจที่เป็นลบ หรือ ใบแสดงการฉีดวัคซีนครบโดส 

หากคุณไม่ได้ฉีดเข็มบูสเตอร์ ให้ถือว่าวัคซีนเข็มที่สองของคุณมีอายุเพียงแค่เก้าเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับวัคซีน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องแสดงผลการตรวจโควิดว่าผลเป็นลบ โดยผลการตรวจแบบ ATK มีอายุ 36 ชั่วโมงและผลการตรวจแบบ PCR มีอายุ 72 ชั่วโมง 

ประเทศเบลเยี่ยม 

หากคุณเดินทางในประเทศเบลเยี่ยมมากกว่า 48 ชั่วโมงคุณต้องแสดงบัตรโคโรน่า ซึ่งอาจเป็น

 • หลักฐานทางดิจิตัลบนแอปพลิเคชั่น coronacheck-app ของการฉีดวัคซีนที่มีอายุอย่างน้อยสองสัปดาห์ 
 • ผลการตรวจแบบ PCR ที่เป็นลบโดยมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงเมื่อเดินทางเข้าประเทศเบลเยี่ยม หรือผลการตรวจแบบ ATK ที่เป็นลบซึ่งมีอายุไม่เกิน 24 ชั่วโมงสำหรับแสดงเมื่อเดินทางเข้าท่องเที่ยวที่ประเทศเบลเยี่ยม
 • หลักฐานแสดงว่าคุณติดโควิดและหายจากโควิดแล้วโดยมีอายุไม่เกิน 180 วันและอย่างต่ำ 11 วันเมื่อคุณเดินทางเข้าประเทศเบลเยี่ยม 
 • รับบาลดัตช์แนะนำว่าให้คุณปรินท์คิวอาร์โค้ดติดตัวไปด้วยเมื่อเดินทางเข้าประเทศเบลเยี่ยม

 

เด้ก ๆ อายุจนถึง 12 ขวบไม่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลการตรวจ 

ในประเทศเบลเยี่ยมมีทั้งหมดสี่ภาคส่วนที่มีมาตรการแตกต่างกันไป ซึ่งคุณควรศึกาให้ดีว่าจังหวัดส่วนไหนมีกฎบังคับอะไรบ้าง ในฝั่งฟลามบังคับให้บุคคลอายุมากกว่า 12 ขวบ ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่ต่อไปนี้ 

 • โรงพยาบาลหรือสถานอนามัยต่าง ๆ 
 • ในรถสธารณะ 
 • ในร้ายขายยาหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา อย่างเช่นคลีนิกกายภาพ 

 

ประเทศออสเตรีย 

ที่ประเทศออสเตรียคุณสามารถไปท่องเที่ยวได้เลยโดยไม่ต้องแสดงเอกสารใดใดทั้งสิ้น ถึงแม้ว่ากฎทั้งหลายจะถูกยกเลิกแล้วก็ตาม มีความเป็นไปได้อยู่ว่าในบางพื้นที่อาจมีการขอให้สวมหน้ากากอนามัยประเภท FFP2 สำหรับบุคคลที่อายุเกิน 16 ปี  เมื่อใช้รถสาธารณะและในซุปเปอร์มาร์เก้ตหรือร้านขายยา 

สำหรับเด็ก อายุระหว่างหกถึงสิบสามปี สามารถใส่หน้ากาผ้าธรรมดาได้

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ในขณะนี้ไม่มีมาตรการบังคับใดใดเกี่ยวกับโคโรน่าบังคับใช้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว แต่ทางการแนะนำให้เช็คกับ Travelcheck | Einreisecheck (admin.ch) ก่อนเดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ 

ประเทศสเปน

บุคคลอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปต้องแสดงบัตรโคโรน่าซึ่งอาจเป็น 

 • หลักฐานแสดงผลตรวจเป็นลบไม่ว่าจะเป็นแบบ PCR หรือ ATK 
 • หลักฐานการฉีดวัคซีน โดยเข็มสุดท้ายที่ฉีดต้องมีอายุไม่เกิน 270 วันโดยมาตรการนี้บังคับใช้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 19 ปีขึ้นไป 
 • หลักฐานแสดงว่าคุณหายป่วยจากโควิดแล้ว

ในแต่ละพื้นที่ของประเทศสเปนอาจมีการบังคับใช้กฎที่แตกต่างกัน โดยยังคงให้มีการสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่ต่อไปนี้ 

 • ในรถสาธารณะและในเครื่องบิน
 • ในเรือเดินทางหรือเรือท่องเที่ยว
 • ในสถานที่อนามัยทั้งหมดรวมทั้งร้ายขายยาด้วย 

หากสถานที่ที่คุณต้องการเดินทางไปพักผ่อนไม่อยู่ในลิสต์ที่กล่าวมาข้างต้น คุณสามารถเช็คกฎต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของรัฐบาลที่นี่ค่ะ Reisadviezen | Nederland Wereldwijd 

 

ขอให้เที่ยวกันอย่างสนุกและปลอดภัยนะคะ

 

ที่มา Deze coronamaatregelen gelden nog in de (vakantie)landen om ons heen | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl