WOZ รู้เพิ่มเติมกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์

ณ ขณะนี้คิดว่าทุกคนคงจะได้รับรายงานมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ประจำปีกันแล้ว ทีนี้เรามาดูกันสิว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (WOZ) กันมากน้อยแค่ใหนไปทำแบบทดสอบกันเลยค่ะ

1. การประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ประจำปีภาษี 2022 คือวันที่เท่าไร

ก. 1 มกราคม 2021
ข. 1 มกราคม 2022
ค. 1 กรกฎาคม 2021

2.  ภาษีประเภทใดที่เป็นภาษีมูลค่าพื้นฐานสำหรับอสังหาริมทรัพย์

ก. ภาษีสำหรับเทศบาลทั้งหมด
ข. เฉพาะภาษีอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น
ค. สำหรับภาษีท้องถิ่นและภาษีของรัฐบางส่วน

3. มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์กำหนดได้อย่างไร

ก.  ปกติเทศบาลจะใช้แบบประเมินมูลค่ากลาง
ข.  ใช้การสุ่มมูลค่าของที่อยู่อาศัย (อิงจากทั่วโลก)
ค.  เทศบาลสอบถามมูลค่าจากตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

 4. ใครเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของอสังหาริมทรัพย์

ก. เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ข.  องค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (ควบคุมดูแลเทศบาล)
ค.  กระทรวงการคลัง

5. ราคาของอสังหาริมทรัพย์โดยเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นในปีนี้นับเป็นจำนวนครั้ง ครั้งนี้คือครั้งที่เท่าใด

ก.  นับเป็นครั้งที่  7
ข.  นับเป็นครั้งที่  5
ค.  นับเป็นครั้งที่  3

6. หากคุณคิดว่ามูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของคุณไม่ถูกต้องคุณจะทำอย่างไร

ก.  ติดต่อเทศบาลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทันที
ข.  โทรศัพท์ติดต่อกับเทศบาล
ค.  ให้สำนักงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ดำเนินเรื่องให้ (สนง.ที่ว่านี้หาก ทำงานไม่สำเร็จเราจะไม่ต้องจ่ายเงินค่าดำเนินการ)

7. ในกรณีใดต่อไปนี้ที่ไม่มีประโยชน์หากเราจะทำการร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ก.   ผลกระทบเกี่ยวกับราคาของอสังหาริมทรัพย์ในละแวกใกล้เคียงกับกังหันลม
ข.  กรณีที่ราคาของอสังหาริมทรัพย์คือค่าเฉลี่ยกลางที่เทศบาลกำหนด
ค.  กรณีที่เกี่ยวกับผลกระทบของราคาค้างชำระของการดูแลรักษาอสังหาริมทรัพย์

8. กรณีที่เราต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เราสามารถทำได้เมื่อไรและใช้เวลาเท่าใด

ก.   ร้องเรียนได้ตลอดปี
ข.  ไม่มีกำหนดเวลา
ค.  ร้องเรียนได้ภายใน 6 สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้งเกี่ยวกับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์

ทำแบบทดสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันด้านล่างกันนะคะว่า ที่เราทำมาแล้วมีความเข้าใจถูกต้องมากน้อยแค่ไหน อย่ารอช้ารีบเลื่อนไปดูกันเลย

คำเฉลย

จากบทความเกี่ยวกับประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ด้านบนแล้ว เราก็มาติดตามกันต่อไปนะคะว่าหลังจากการทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว เราจะมีความเข้าใจมากน้อยแค่ใหน กดเปิดดูคำตอบพร้อมคำอธิบายกันเลยดีกว่านะคะ

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก. 1 มกราคม 2021
นั่นคือมูลค่าที่ทางเทศบาลที่เราอาศัยจะใช้ราคาของอสังหาริมทรัพย์จากวันที่ 1 ของปีที่แล้วมาใช้ค่ะ

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค. สำหรับภาษีท้องถิ่นและภาษีของรัฐบางส่วน
บางครั้ง สนง เทศบาลจะใช้ข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์และบางครั้งก็ใช้ข้อมูลของการบำบัดของเสีย และการใช้น้ำรวมเข้ามาเป็นราคาพื้นฐานด้วย ที่สำคัญมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของเรายังมีผลกับภาษีรายรับของเราด้วย นั่นก็คือทั้งเงินเก็บและที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรืออพาร์ตเมนท์ที่เราเป็นเจ้าของจะต้องกรอกข้อมูลลงใน บ๊อกซ์ 3 ซึ่งรวมถึง ถ้าเราบริษัทจำกัด ของขวัญที่เราได้รับจากพ่อแม่ที่เป็นเงินหรืออสังหา มรดกและค่าเช่าต่างๆที่เป็นรายได้ของเราด้วย

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก. ปกติเทศบาลจะใช้แบบประเมินมูลค่ากลาง
ปกติทางสนง.เทศบาลจะมีการจัดทำมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลการซื้อขายในภาวะปัจจุบันที่ถูกจัดเก็บข้อมูลไว้แล้วมีการตรวจสอบจากผู้ประเมินราคา แต่บางครั้งการประเมินราคาของอสังหาริมทรัพย์ก็จะมีราคาที่แตกต่างกันเช่นกันเพราะฉะนั้นผู้ประเมินราคาก็จะต้องใช้ขอมูลบางอย่างที่แตกต่างกันมาประเมินและอาจทำให้ราคาของอสังหาริมทรัพย์แตกต่างกันออกไป

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข. องค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (ควบคุมดูแลเทศบาล)
สำหรับกลุ่มบุคคลที่ดูแลเรื่องประสิทธิภาพของการจัดตั้งมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ คือสำนักงานประเมินราคา คือกลุ่มคนที่ทำการประเมินราคานั่นเอง หากเราต้องการทราบว่าทาง สนง เทศบาลจัดการเรื่องนี้อย่างไรเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ในเวปไซท์ waarderlingskamer.nl

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก. นับเป็นครั้งที่  7
สำหรับปีนี้ราคาของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นครั้งที่ 7 ที่สำคัญปีนี้เราต้องทำการเช็คราคาเพราะราคาเฉลี่ยปีนี้สูงขึ้นมากโดยอยู่ที่ 8.5 – 9.5 เปอร์เซ็นต์ และการนับพื้นที่ของอสังหาริมทรัพย์ปีนี้เปลี่ยนจากการคำนวณแบบลูกบาศ์กเมตรมาเป็นตารางเมตรซึ่งทำให้มีผลกระทบกับราคาของอสังหาริมทรัพย์

 ส่วนการตรวจสอบให้เราตรวจสอบร่วมกับสำนักงานประเมินราคาของสำนักงานเทศบาล โดยเราสามารถตรวจสอบได้ที่ veh.nl/woz-waarde-controleren

บางครั้งการที่ราคามูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ทที่เราครอบครองมีราคาสูงก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียเสมอไป อาจเป็นประโยชน์หากเราต้องการขายบ้านหรือลดดอกเบี้ยประกันความเสี่ยงจากการจำนองจุดนี้คือดีเชียวแหละ ดังนั้นเจ้าของบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์หลายคนทีเดียวที่มีการกู้ยืมเงินและไม่มีประกันค่าความเสี่ยงจากการจำนอง ผู้ที่ให้กู้เงินทั้งหลาย

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข.โทรศัพท์ติดต่อกับเทศบาล
หากเราไม่แน่ใจว่าราคาประเมินที่ได้มาถูกต้องหรือไม่เราสามารถที่จะโทรติดต่อ สนง เทศบาลของเราได้เลยซึ่งเจ้าหน้าที่จะอธิบายให้เราทราบโดยไม่ต้องมีกระบวนการพิเศษใดๆทั้งสิ้นแต่หากเราได้ข้อมูลที่ไม่กระจ่างหรือไม่สามารถแก้ข้อสงสัยของเราได้เราก็สามารถที่จะทำเรื่องร้องเรียนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งเราต้องมั่นใจว่าไม่เกินเวลาที่จะทำเรื่องและที่สำคัญเราสามารถติดต่อองค์กรที่จะช่วยเหลือเราในเรื่องนี้ได้และองค์กรนี้จะคิดค่าดำเนินการก็ต่อเมื่องานนั้นสำเร็จเท่านั้น ดูข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ veh.nu/woz

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข. กรณีที่ราคาของอสังหาริมทรัพย์คือค่าเฉลี่ยกลางที่เทศบาลกำหนด
ไม่มีประโยชน์ที่จะทำการร้องเรียนหากข้อมูลนั้นถูกต้องแล้ว ไม่ว่าราคาเฉลี่ยจะสูงขึ้นหรือน้อยลง แต่หากมีข้อมูลอื่นใดที่ สนง เทศบาลไม่ได้ใส่ใจแล้วเกิดผลกระทบโดยตรงกับเราตรงนั้นเราอาจจะสามารถนำมาเป็นข้อต่อรองได้เช่นผลกระทบหรืออุปสรรคจากทางรถไฟหรือกังหันลม หรือการดูแลรักษาที่อยู่อาศัยที่มีความแตกต่างกันตรงนี้เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จจากการโต้แย้งเรื่องราคาที่ไม่มีความเป็นธรรมได้

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค. ร้องเรียนได้ภายใน 6 สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้งเกี่ยวกับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
เมื่อไรก็ตามที่เราไม่เห็นด้วยกับการประเมินราคา เราจะต้องดำเนินการภายใน 6 สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้งเกี่ยวกับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ และหากเราเห็นว่าเราจัดการไม่ทันใน ระยะเวลา 6 สัปดาห์ เราสามารถยื่นเรื่องขอต่อเวลาจาก สนง เทศบาลประจำเมืองของเราได้ส่วนจะได้นานแค่ใหนขึ้นอยู่กับส่วนราชการที่จะแจ้งเรามา

ผลการทำแบบทดสอบประเมินตามคะแนนที่เราทำได้นะคะ

0-3  ความรู้น้อยมาก 

4-6 ความรู้ปานกลางแต่อาจมีข้อมูลบางอย่างที่เราควรจะศึกษาเพิ่มเพื่อจะไม่เกิดความผิดพลาด หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ veh.nu/woz

7-8 เก่งกาจที่สุด ยินดีด้วยค่ะคุณคือคลังแสงความรู้เรื่องราคาของอสังหาริมทรัพย์

เพลินพิศ บรุ๊คมันน์

เรียบเรียง