หลักสูตรการเย็บผ้าและซ่อมเสื้อผ้าเบื้องต้น

หลักสูตรการเย็บผ้าและซ่อมเสื้อผ้าเบื้องต้น

ทักษะดี … เพิ่มโอกาสสร้างรายได้

เมื่อช่วงปลายปี 2564 ไทสมาคมได้รับทราบถึงความประสงค์ของพระมหาจำเริญ เขมวีโร ท่านเจ้าอาวาสแห่งวัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม ที่ต้องการให้พื้นที่ของวัดเป็นพื้นที่สำหรับใช้ประโยชน์สร้างสรรค์ของชุมชนไทยในเนเธอร์แลนด์ จึงได้ขายไอเดียกิจกรรมดี ๆ ให้กับท่านทูตชาตรีฯ ท่านทูตไทยประจำเนเธอร์แลนด์ของเรา โดยเป็นกิจกรรมที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนไทยในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งท่านทูตก็ขานรับที่จะเป็นแรงหลักในการปั้นจากไอเดียสู่กิจกรรมที่เป็นรูปธรรม

จากวันนั้นถึงวันนี้ ผ่านการระดมความคิด การปรึกษาหารือ ตามควานหาอาสาสมัครและแหล่งเงินทุน … ในที่สุดทุกอย่างก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง … ทางราชการโดยสถานทูตให้ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณให้ ทางวัดพร้อมให้ใช้สถานที่และดูแลเรื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนไทสมาคมพร้อมลงแรงและใช้ทักษะเฉพาะของเหล่าสมาชิกและอาสาสมัครรังสรรค์กิจกรรมให้เกิดขึ้น

โครงการฝึกสอนทักษะการตัดเย็บซ่อมแซมเสื้อผ้าให้กับพี่น้องคนไทยในเนเธอร์แลนด์ จึงได้ถือกำเนิดขึ้น

ความฝันของผู้จัดที่จะสร้าง “กิจกรรมที่เป็นประโยชน์จริง ๆ” จะเป็นจริงไปไม่ได้ หากไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมกันใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้อย่างเต็มที่ และนำทักษะความรู้ไปต่อยอดช่วยลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

ผู้จัดจึงขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยในเนเธอร์แลนด์ที่สนใจงานตัดเย็บซ่อมแซมเสื้อผ้าที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ไม่ว่าจะมือใหม่ หรือมือเก๋า เข้าร่วมโครงการเพื่อฝึกอบรมหรือทบทวนทักษะทั้งแบบ on-site และ online รวม 5 ครั้ง โดยเรียนครั้งละ 4 ชั่วโมง ที่จะอัดเต็มไปด้วยสาระจากครูอาสาสมัครใจดีผู้มีประสบการณ์และทำงานในด้านนี้โดยตรง

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา

สำหรับการเข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องเป็นผู้หาวัสดุอุปกรณ์การเรียนมาเอง ซึ่งมีดังต่อไปนี้

  • จักรเย็บผ้าไฟฟ้า – ให้ตรวจดูตอนที่ซื้อว่ามีตีนผีใส่ซิปหรือไม่ ตัวอย่างตีนผีซิปอยู่ในภาพประกอบ
  • ด้าย
  • เข็มเย็บผ้า
  • ไม้บรรทัด
  • ชอล์กขีดผ้า
  • ผ้าหรือเศษผ้า
  • กระดุม
  • ซิป
  • ตีนผีใส่ซิป
  • กรรไกรตัดผ้า

วิธีการสมัครร่วมโครงการ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครเรียนได้ฟรี สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่นี่

สมัครเข้าร่วมโครงการ

โศภฤณ พินิจภูวดล
นายกสมาคม