การเดินทางในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

OV Travel in NL

การเดินทางในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

โดยปกติการเดินทางในประเทศเนเธอร์แลนด์ สามารถทำได้หลายวิธี ทั้งพาหนะส่วนตัว เช่น รถยนต์ หรือจักรยาน ส่วนรถโดยสารสาธารณะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทาง โดยเฉพาะหากเดินทางไปในเมืองใหญ่ หรือเมืองที่เราไม่คุ้นเคยเส้นทาง รวมถึงค่าจอดรถที่มีราคาแพง การเดินทางด้วยรถไฟ หรือ รถบัส ก็สามารถทำได้ที่สะดวกสบายกว่า และไม่ต้องกังวลในการหาที่จอดรถ

แต่หลายๆ คน อาจจะยังไม่รู้ว่าเราจะสามารถหาข้อมูลการเดินทางด้วยรถสาธารณะทำได้อย่างไร จะทราบข้อมูลเส้นทางรถไฟ หรือรถประจำทาง ได้จากที่ไหน?

ในเนเธอร์แลนด์ก็มีเวปไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาเส้นทาง หรือข้อมูลการเดินทางทางมากมาย ซึ่งคราวนี้จะขอแนะนำแอปพลิเคชั่น/เวปไซต์ต่างๆ ดังนี้

1.แอปพลิเคชั่น 9292 หรือเวปไซต์ https://9292.nl/
9292

เครดิตรูปภาพ : https://www.droidapp.nl/nieuws/9292-app-compleet-vernieuwd-volgende-week/

เป็นเวปสำหรับค้นหาวิธีการเดินทางในเนเธอร์แลนด์ ครอบคลุมทั้งรถไฟ รถบัส เรือโดยสาร รถแทรม รถเมโทร

ภาษาในเวปเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้ 

สามารถเลือกเส้นทางที่ wheelchair accessible ได้

วิธีการใช้

 • ใส่สถานที่ๆ เป็นจุดเริ่มต้น ที่อยู่ของเรา หรือสถานีต้นทาง
 • ใสจุดหมายปลายทางที่เราต้องการเดินทาง
 • ใส่เวลาที่เราต้องการเดินทาง หรือ เวลาที่เราต้องการไปถึงจุดหมาย
 • ระบบจะหาเส้นทางที่เร็วที่สุดให้ แสดงแต่ละรอบเวลา 
 • มีเวลารถออกที่แน่ชัด ขึ้นป้ายไหน ลงป้ายไหน ใช้เวลาในการเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งกี่นาที มีขึ้นแผนที่ให้กดดูได้
 • แสดงว่ามีการเปลี่ยนรถกี่ครั้ง ใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดเท่าไหร่
 • สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าค่าโดยสารแต่ละประเภทราคาเต็มเท่าไหร่ หากเดินทางแบบมีส่วนลดจะเหลือเท่าไหร่ ฯลฯ แยกตามแต่ละประเภทของรถโดยสาร ทั้งรถบัส รถไฟ รถแทรม ฯลฯ มีคำอธิบายถึงส่วนลดแบบต่างๆ 
 • มีลิงค์สำหรับเติมเงินในบัตร OV 
 • มีแนะนำ Abonnement ด้วยหากเดินทางเป็นประจำ
 • แต่ไม่มีลิงค์สำหรับซื้อตั๋วเดินทางโดยตรง 

2. Google maps หรือ https://www.google.com/maps

แอปพลิเคชั่นแผนที่ที่เราสามารถใช้ดูเส้นทางการเดินทางต่างๆ ได้

มีให้เลือกว่าต้องการเดินทางอย่างไร รถยนต์ส่วนตัว รถสาธารณะ จักรยาน เดิน หรือใช้บริการแท็กซี่ต่างๆ (ถ้ามี)

รถยนต์ส่วนตัว – สามารถเลือกหลีกเลี่ยง highways, tolls หรือการต่อเรือเฟอร์รี่ได้

รถสาธารณะ – เลือก option ได้ ว่าเราต้องการ /ไม่ต้องการ ใช้รถสาธารณะประเภทไหน บัส ซับเวย์ รถไฟ หรือ รถแทรม หรือเลือกควบคู่กับการใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือจักรยานด้วยหรือไม่ก็ได้

สามารถเลือกเส้นทางที่ เส้นทางที่ดีที่สุด, เปลี่ยนรถน้อยครั้ง, เดินไม่ไกล หรือ wheelchair accesible ได้ (ถ้ามี)

วิธีการใช้

 • ใส่สถานที่ๆ เป็นจุดเริ่มต้น ที่อยู่ของเรา หรือสถานีต้นทาง
 • ใสจุดหมายปลายทางที่เราต้องการเดินทาง
 • ใส่เวลาที่เราต้องการเดินทาง หรือ เวลาที่เราต้องการไปถึงจุดหมาย
 • เลือกรูปแบบการเดินทางที่เราต้องการ 
 • สำหรับการเดินทางด้วยรถสาธารณะ ระบบจะแสดงให้เห็นว่าต้องใช้บริการรถสาธารณะประเภทใดบ้าง ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดเท่าไหร่
 • ระบบจะหาเส้นทางที่เร็วที่สุดให้ มีเวลารถออกให้แน่ชัด ขึ้นป้ายไหน ลงป้ายไหน
 • หากต้องมีการเปลี่ยนรถ ก็จะแสดงว่าต้องขึ้นที่ชานชาลาไหน
 • มีขึ้น Live บอกสถานะของรถสาธารณะนั้นๆ ให้ รวมถึงบอกความหนาแน่นของผู้ใช้บริการด้วย
 • สำหรับการเดินทาง สามารถกดดูแผนที่ได้ว่าขณะนี้เราอยู่ตรงไหนแล้ว
 • ไม่มีลิงค์ซื้อตั๋วใดๆ ไม่บอกค่าเดินทาง มีแค่เบอร์โทรของบริษัทผู้ให้บริการต่างๆ ให้

3. แอปพลิเคชั่น NS หรือ https://www.ns.nl/ 

NS

เครดิตรูปภาพ : https://www.ns.nl/reisinformatie/ns-app/mogelijkheden-van-de-ns-app.html

เวปไซต์รถไฟของเนเธอร์แลนด์ นอกเหนือจากข้อมูลตารางการเดินรถแล้ว ก็ยังมีข้อมูลอื่นๆ มากมายทั้ง ทั้งข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีต่างๆ การเช่าจักรยาน การติดต่อร้องเรียน ขอเงินคืน ฯลฯ รวมถึงเราสามารถสร้างบัญชีส่วนตัวเพื่อดูข้อมูลการใช้บัตรรถไฟของเราได้ด้วย

ในแอปจะมีข้อมูล Real Time มีบอกความหนาแน่นของปริมาณผู้ใช้บริการในขบวนนั้นๆ หรือถ้ามีการล่าช้า ก็จะแจ้งในตารางเวลาเลย

วิธีการใช้

 • ใส่สถานที่ๆ เป็นจุดเริ่มต้น ที่อยู่ของเรา หรือสถานีต้นทาง
 • ใสจุดหมายปลายทางที่เราต้องการเดินทาง
 • ใส่เวลาที่เราต้องการเดินทาง หรือ เวลาที่เราต้องการไปถึงจุดหมาย
 • เลือกรูปแบบการเดินทางที่เราต้องการ ในบางเส้นทางจะสามารถเลือก รถสาธารณะ, การเดิน, ขี่จักรยาน หรือรถยนต์ส่วนตัวได้ 
 • ระบบจะแสดงเส้นทางตามลำดับเวลา โดยจะแสดงรอบการเดินทางที่เร็วที่สุดก่อน
 • ระบบจะแสดงระยะเวลาในการเดินทาง ความหนาแน่นของผู้โดยสาร และแสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนรถกี่ครั้ง (ถ้ามี)
 • ในแต่ละช่วงการเดินทางสามารถกดเข้าไปดูแผนที่ (ลิงค์กับ google maps) หรือเส้นทางการเดินรถได้
 • ระบบจะมีการสรุปค่าใช้จ่ายโดยรวมให้ แต่สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะตั๋วรถไฟเท่านั้น ส่วนรถสาธารณะของบริษัทอื่นๆ จะแจ้งค่าโดยสารโดยเฉยๆ ไม่มีลิงค์ให้ซื้อตั๋ว
 • มีแสดงราคาค่าโดยสารทั้งแบบ 2e klas, 1e klas แบบมีส่วนลดแบบต่างๆ และแบบ Abonnement 
 • สามารถซื้อตั๋วรถไฟผ่านเวป/แอปได้เลย

ซึ่งการจ่ายค่าโดยสารสำหรับรถสาธารณะต่างๆ สามารถทำได้หลายวิธี ทั้งการใช้บัตร OV – Chipkaart, การซื้อตั๋วออนไลน์ทางโทรศัพท์ หรือปริ้นท์ตั๋วออกมาเป็นกระดาษก็สามารถทำได้ (จะได้ตั๋วโดยสารแบบ QR code) หากเป็นรถบัสบางสาย เราสามารถซื้อตั๋ว หรือจ่ายเงินด้วยบัตร pinpas กับพนักงานขับรถได้ แต่ถ้าเป็นรถไฟ ต้องซื้อตั๋วที่ตู้ขายบัตรโดยสาร หรือทางออนไลน์เท่านั้น ซึ่งการซื้อตั๋วเป็นครั้งๆ ไปนั้นเหมาะกับผู้ที่ไม่ได้เดินทางเป็นประจำ แต่หากเดินทางเป็นประจำ การใช้บัตร OV-Chipkaart จะมีความสะดวกมากกว่า รวมถึงการใช้ Abonnement แบบต่างๆ ก็จะประหยัดกว่าการซื้อตั๋วเป็นครั้งๆ ไป

***การซื้อตั๋วแบบกระดาษที่ตู้ขายบัตรโดยสาร จะมีค่าบริการในการออกตั๋ว 1 ยูโร

บัตร OV – Chipkaart ประเภทต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงในตอนที่แล้วแล้วนั้น การใช้บัตรสามารถทำได้ดังนี้

การโดยสารรถไฟ

 1. ก่อนเข้าสถานี แตะบัตร OV-Chipkaart/ตั๋วโดยสารแบบ QR code ที่เครื่องอ่านบัตรที่ประตูทางเข้าเพื่อ Check-in และเปิดประตู แต่ถ้าสถานีนั้นไม่มีประตูกั้น จะไม่มีเครื่องอ่านบัตรแบบ QR code  ตั๋วโดยสารแบบ QR code ไม่จำเป็นต้องทำอะไร ส่่วน บัตร OV-Chipkaart จะต้องแตะบัตรที่เครื่องอ่านเสมอ เพื่อเป็นการ Check in
 2. เมื่อเดินทางถึงสถานีปลายทาง ในกรณีที่สถานั้นไม่มีประตูกั้น สำหรับบัตร OV – Chipkaart ต้องแตะที่เครื่องอ่านบัตรอีกครั้งเพื่อ Check-out (อย่าลืมขั้นตอนนี้เด็ดขาด!) เพราะเราจะถูกชาร์จเงินจากราคาที่กำหนดไว้ เพราะหากเราไม่แตะบัตรเพื่อ Check-out เราจะถูกเก็บเงินสูงกว่าราคาปกติที่กำหนดไว้

การโดยสารรถบัส/แทรม

 • แตะบัตร OV-Chipkaart ที่ทางเข้าเพื่อ Check-in และ แตะบัตรก่อนลงรถเพื่อ Check – out

การโดยสาร Metro/Subway

 • แตะบัตร OV-Chipkaart ที่ประตูทางเข้าเพื่อ Check-in เปิดที่กั้น และ แตะบัตรที่ประตูที่กั้นทางออกเพื่อ Check – out

+++ OV – Chipkaart จะต้อง Inchenken / Check in และ Uitchecken / Check out เสมอ 

ไม่เช่นนั้น จะมีค่าปรับ

สำหรับรถไฟหากเป็นตั๋วโดยสารแบบ QR code นั้นไม่จำเป็นต้อง Check in หรือ Check out ใดๆ เพียงแค่ใช้ตั๋วสแกนเพื่อผ่านเข้าออกสถานี (ที่มีประตูกั้น) และสำหรับแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจเท่านั้น

หากลืม Check-out ต้องทำอย่างไร? 

สามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอเงินคืนได้ที่ https://www.uitcheckgemist.nl/?locale=en 

(ต้องระบุสถานีที่ขึ้น-ลง)

หรือสมัครแจ้งเตือนเมื่อลืม Check-out ได้ที่ https://www.uitcheckgemist.nl/melding

**** รถโดยสารสาธารณะบางบริษัทอาจมีนโยบาย/วิธีการที่ไม่เหมือนกัน แนะนำให้ศึกษาหาข้อมูลบัตรโดยสารแบบต่างๆ หรือวิธีการใช้ก่อนเดินทาง

GOEDE REIS!

อรสิริ เนติศักดิ์

เรียบเรียง