Prinsjesdag กับสิ่งใกล้ตัวที่จะเปลี่ยนแปลงไปในปี 2022

สวัสดีครับ วัน Prinsjesdag ในเดือนกันยายน ของทุกปีนั้น เป็นวันที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ได้ทำการเปิดประชุมเพื่อวางแผนงบประมาณการเงิน กฎหมาย และ สิ่งที่ต่าง ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงในปีถัดไป ซึ่งมีอะไรที่ไกล้ตัวเราที่เราสมควรต้องรู้ ไทสมาคม รวบรวมข้อมูลมาให้ได้อ่านกันแล้วครับ

 1. Zorgverzekering ประกันสุขภาพเพิ่มราคาขึ้น

ประกันสุขภาพจะปรับราคาขึ้น โดยที่รัฐบาลนั้นได้ประมาณการว่า ประกันสุขภาพจะเพิ่มขึ้นประมาณ 44€ ต่อปี หรือเฉลี่ยประมาณ 2,75€  ต่อเดือน 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าบริษัทประกันสุขภาพจำเป็นที่จะต้องตั้งราคาตามที่รัฐบาลกำหนด บริษัทประกันสุขภาพ สามารถจะตั้งราคาให้สูงกว่าหรือเท่ากับที่รัฐบาลกำหนดก็ได้ โดยบริษัทประกันสุขภาพทุกบริษัทนั้น จะต้องประกาศราคาออกมาภายในไม่เกินวันที่ 12 พฤศจิกายน 2021

 1. Eigen risico ยังคงเดิม

Eigen risico คือ เงินประกันความเสี่ยงที่ต้องจ่ายเอง หากมีการใช้บริการระบบประกันสุขภาพ ก่อนที่ประกันสุขภาพที่เราจ่ายไปทุกเดือนนั้นจะทำการจ่ายค่ารักษาให้ (ไปหาหมอบ้าน หรือ huisarts ไม่ต้องจ่ายเงินตัวนี้) โดยในปีหน้านี้ค่า Eigen risico ยังคงเพดานต่ำสุดไว้ที่ 385€

 1. Zorgtoeslag เพิ่มขึ้น

Zorgtoeslag หรือเงินช่วยเหลือค่าประกันสุขภาพสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าประกันสุขภาพที่แพงขึ้น

โดยสำหรับคนที่อยู่คนเดียว จะได้ zorgtoeslag เพิ่มขึ้นประมาณ 36€ ต่อปี หรือเฉลี่ย 3€ ต่อเดือน และคนที่มีครอบครัวหรือคู่ภาษีทางกฎหมายจะได้เพิ่มขึ้นประมาณ 40€ ต่อปี หรือเฉลี่ยเดือนละ 3,33€ ต่อเดือน

ทั้งนี้ยอดสุทธินั้น ทางสรรพากรจะประกาศให้ทราบอีกครั้งนึงหลังจากที่บริษัทประกันสุขภาพได้ประกาศแผนราคาประกันสุขภาพออกมาหมดแล้ว

 1. Belastingtarieven ลดลง

Belastingtarieven หรือภาษีรายได้ที่ต้องเสียต่อเดือนลดลง

 • ในปี 2021 box 1 รายได้สุทธิไม่เกิน 68,507€ ต่อปี เสียภาษี 37,10%
 • ในปี 2022 box 1 รายได้สุทธิไม่เกิน 69,398€ ต่อปี เสียภาษี 37,07%
 • ในปี 2021 box 2 รายได้สุทธิส่วนเกิน 68,507€ ขึ้นไปต่อปี เสียภาษี 49,50%
 • ในปี 2022 box 2 รายได้สุทธิส่วนเกิน 69,398€ ขึ้นไปต่อปี เสียภาษี 49,50%
 1. เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีในช่องที่ 3

ภาษีจากเงินออมภายในปีหน้าลดหย่อนเพิ่มขึ้น 

 • ในปี 2021 หากคุณมีเงินเก็บไม่เกิน 50,000€  กรณีอยู่คนเดียว คุณไม่ต้องเสียภาษี
 • ในปี 2022 หากคุณมีเงินเก็บไม่เกิน 50,650€  กรณีอยู่คนเดียว คุณไม่ต้องเสียภาษี
 • ในปี 2021 หากคุณมีเงินเก็บไม่เกิน 100,000€  กรณีมีคู่พาร์ทเนอร์ทางภาษี คุณไม่ต้องเสียภาษี
 • ในปี 2022 หากคุณมีเงินเก็บไม่เกิน 101,300€  กรณีมีคู่พาร์ทเนอร์ทางภาษี คุณไม่ต้องเสียภาษี

หากยอดเงินออมของคุณไม่เกินอัตราที่กำหนดคุณจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินออม  จากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ 

 1. Thuiswerkvergoeding

นายจ้าง สามารถจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานที่ทำงานจากที่บ้านได้ โดยไม่ต้องเสียภาษี โดยสามารถจ่ายเงินชดเชยส่วนนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 2€ ต่อวัน

 1. NHG kostengrens เพิ่มขึ้น

กรณีที่คุณซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ และทำประกัน Nationale Hypotheek Garantie ไว้ ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นจาก 325,000€ เป็น 355,000€ และเบี้ยประกันลดลงจาก 0,7% มาเป็น 0,6% หมายความว่า คุณได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น แต่จ่ายค่าประกันถูกลง

NHG เป็นประกันในกรณีที่คุณไม่สามารถผ่อนที่อยู่อาศัยได้อีกต่อไป และจำเป็นต้องขายที่อยู่อาศัยของคุณ เมื่อคุณขายที่อยู่อาศัยไปได้ในราคาต่ำ และคุณยังมีหนี้คงค้างกับธนาคารที่คุณทำการกู้เงินซื้อที่อยู่อาศัยอยู่ ประกัน NHG ตัวนี้จะจ่ายค่าส่วนต่างหนี้คงค้างที่เหลือที่คุณมีกับธนาคาร ให้กับธนาคารเอง

 1. De startersvrijstelling ภาษีค่าโอนอสังหาริมทรัพย์ลดลงสำหรับผู้ซื้อบ้านอายุระหว่าง 18-35 ปี

หากผู้ซื้อบ้านมีอายุอยู่ระหว่าง 18-35 ปี ภาษีค่าโอนจะกลายเป็น 0% หรือเป็นการปลอดภาษีค่าโอน จากเดิมที่จะต้องจ่าย 2% ของราคาบ้าน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์สำหรับการลดหย่อนนี้จะต้องซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยเอง และสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้แค่ครั้งเดียว โดยภายในปีหน้ามีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมาจากปีนี้เล็กน้อยคือ มีการกำหนดราคาของที่อยู่ต้องไม่เกิน 400,000€

 1. ค่าภาษีพลังงานเพิ่มขึ้น

ค่าภาษีพลังงาน หรือ energiebelasting เพิ่มขึ้น

ในเนเธอร์แลนด์นั้น ปัจจุบันมี ภาษีพลังงานที่ต้องจ่าย 3 ส่วน ด้วยกันคือ

 1. ค่าภาษีไฟฟ้า และ แก๊ส 
 2. ค่าภาษีพลังงานที่ยั่งยืน ODE
 3. ส่วนลดภาษีพลังงาน

ภาษีค่าไฟฟ้าลดลง

ค่าภาษีไฟฟ้าลดลง 2,6% ต่อ kwh โดยภายในปีหน้าค่าเฉลี่ยภาษีไฟฟ้าแต่ละครัวเรือนจะลดลงจาก 399€ ต่อปี เหลือ 389.03€ ต่อปี

ภาษีแก๊สเพิ่มขึ้น

ค่าภาษีแก๊สเพิ่มขึ้น 4,2% ต่อ m3 (คิวบิกเมตร) โดยภายในปีหน้าค่าเฉลี่ยภาษีแก๊สแต่ละครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นจาก 632.70€ ต่อปี เป็น 659.24€ ต่อปี

ภาษี ODE เพิ่มขึ้น

 • ค่าภาษีไฟฟ้า ODE เพิ่มขึ้น โดยภายในปีหน้าค่าเฉลี่ยภาษีไฟฟ้า ODE แต่ละครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นจาก 127.05€ ต่อปี เป็น 129.15€ ต่อปี
 • ค่าภาษีแก๊ส ODE เพิ่มขึ้น โดยภายในปีหน้าค่าเฉลี่ยภาษีแก๊ส ODE แต่ละครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นจาก 154.46€ ต่อปี เป็น 157€ ต่อปี
 • ส่วนลดค่าภาษีพลังงาน ในปีนี้ รัฐบาลสนับสนุนส่วนลดค่าภาษีพลังงานเฉลี่ยครัวเรือนละ 558.56€ โดยจะเพิ่มเป็น 559,77€ ในปีหน้า

ในกรณีที่กล่าวมานี้ เป็นในส่วนของภาษีค่าพลังงาน หรือ energiebelasting ที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น ยังไม่ได้นับรวมถึงกับ ค่าพลังงานไฟฟ้า และ แก๊ส ที่ผู้ให้บริการของคุณจะปรับราคาสูงขึ้นภายในปี 2022 นี้

10.การเปลี่ยนแปลงการสอบบูรณาการพลเมือง Inburgeren

ระบบบูรณาการการสอบใหม่จะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2022 หลังจากที่เลื่อนกำหนดมาจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ที่ผ่านมา ผู้มาใหม่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาดัตช์โดยเร็วที่สุดและมีส่วนร่วมในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การหางาน  สำหรับผู้ที่มาอยู่ใหม่จะได้รับคำแนะนำจากเทศบาลเมืองในระหว่างกระบวนการการสอบบูรณาการ มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสำหรับการสอบวัดระดับภาษาสูงกว่าเดิมจาก A2  มาเป็นระดับดับ B1 สำหรับผู้ที่มาอยู่ใหม่นั้น นอกเหนือจากการศึกษาภาษาดัตซ์แล้วยังมีวิชาต่าง ๆ ที่จะต้องเรียนควบคู่กันไปด้วยเช่น วิชาคณิตศาตร์ ภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการเรียนรู้การทำงานในด้านต่าง ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-en-andere-officiele-stukken

https://weblog.independer.nl/energie/energierekening-2022-hoger-door-stijgende-belasting/

ไกรสร (เบียร์)
เรียบเรียง