e-Visa อิหยังวะ

ก่อนจะไปถึง e-Visa ขอแชร์ข้อมูลพื้นฐานสั้น ๆ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

วีซ่า หรือที่มีชื่อไทยแบบเต็ม ๆ ว่า การตรวจลงตรา คือ เอกสาร (ไม่ว่าหน้าตาจะเป็นสติกเกอร์ ตราประทับ หรือเอกสารเป็นแผ่น ๆ) ที่รัฐบาลประเทศหนึ่งออกให้กับพลเมืองของอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศที่รัฐบาลนั้นบริหารอยู่ ดังนั้น หากเราไม่ใช่พลเมืองของประเทศที่เราจะไป เรามักจะต้องใช้วีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้น (บางกรณีอาจได้รับยกเว้น หรือใช้เอกสารอื่นแทนได้ เช่น บัตรผู้พำนัก)

หน่วยงานที่มีหน้าที่ออกวีซ่าก็คือตัวแทนของรัฐบาลนั้นในประเทศอื่น ไม่ว่าจะเป็นสถานทูต หรือสถานกงสุล และวีซ่าบางประเภทก็ออกโดยตรงโดยหน่วยงานในประเทศนั้น เช่น สตม. ที่ไทย หรือ IND ที่เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ดังนั้น หากเราจะไปที่ใดและต้องใช้วีซ่า เราก็ต้องติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่เราจะไป ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่เราอยู่ในขณะนั้นหรือมีอำนาจดูแลประเทศที่เราอยู่ 

 

ดังนั้น วีซ่า ไม่ใช่ หนังสือเดินทาง และหนังสือเดินทาง ก็ไม่ใช่วีซ่า

คนไทยจะมาเนเธอร์แลนด์ ก็ต้องติดต่อสถานทูตดัตช์ที่ไทย ไม่ใช่สถานทูตไทยที่เนเธอร์แลนด์

คนไทยในเนเธอร์แลนด์จะไปอเมริกา ก็ต้องติดต่อสถานทูตอเมริกาในเนเธอร์แลนด์

คนไทยจะไปไทยโดยใช้หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องมีวีซ่าไทย

e-Visa คือ อะไร 

e-Visa ก็คือ วีซ่า แต่มี “e” นำหน้าเพราะกระบวนการทั้งหมดจะเป็น “e” คือ เป็นรูปแบบ electronic หรือ online [thaievisa.go.th] ทั้งหมด ตั้งแต่การยื่นคำขอ การกรอกข้อมูล การส่งเอกสารประกอบ การชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการ จนกระทั่งได้รับ e-visa ทางอีเมลในรูปแบบไฟล์ PDF ผู้ขอวีซ่าจึงไม่ต้องทำนัดหมายเพื่อไปยื่นเอกสารที่สถานทูตอีกต่อไป 

ข้อดี – ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องรอคิว ไม่มีคิวเต็ม ลดความเสี่ยงติดโควิด-19 ว่างตอนไหน ยื่นขอตอนนั้น แต่ยังคงต้องวางแผนและดำเนินการล่วงหน้า ไม่ใช่ขอแล้วได้เลย ยังคงต้องมีระยะเวลาดำเนินการตามปกติ

ข้อควรระวัง – ต้องดำเนินการทุกอย่างทางออนไลน์ ต้องวางแผนล่วงหน้า ต้องศึกษาข้อมูลวิธีการใช้ระบบและรายละเอียดวีซ่าให้ดี และใช้ความรอบคอบรัดกุมในการดำเนินการ เพราะเมื่อยื่นคำขอวีซ่าแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้ และไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการไม่ว่ากรณีใด ๆ เช่น หากกรอกข้อมูลผิด เลือกประเภทวีซ่าผิด ฯลฯ คำขอวีซ่าของคุณก็มีโอกาสสูงที่จะถูกปฏิเสธ ทำให้เสียเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการแต่ไม่ได้รับวีซ่า และเมื่อยื่นคำขอใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้ง

สถานทูตไทยในเนเธอร์แลนด์ได้เริ่มให้บริการ e-Visa เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา (22 พ.ย. 2564) และยกเลิกการให้บริการตามรูปแบบเดิม (แบบที่ต้องทำนัด แล้วเข้าไปยื่นเอกสารที่สถานทูต)

 

แล้ว E-visa มีไว้สำหรับใคร 

ชาวต่างชาติทุกคนที่จะเข้าประเทศไทย และคนไทยที่จะใช้หนังสือเดินทางต่างประเทศในการเข้าประเทศไทย ยกเว้น กรณีที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไทย เช่น ผู้ใช้หนังสือเดินทางดัตช์เข้าประเทศไทยโดยอยู่ไม่เกิน 30 วัน ไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าไทย เป็นต้น

ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://hague.thaiembassy.org/th/publicservice/applying-for-visas-with-the-royal-thai-embassy-the-hague (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งจะมีข้อมูลเบื้องต้น ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริง (แล้วทำให้เสียเงินฟรี วีซ่าก็ไม่ได้) และประเภทวีซ่าต่าง ๆ ตามระบบใหม่ 

 

ขอแนะนำให้ค่อย ๆ ดู ค่อย ๆ ทำความเข้าใจ ก่อนจะเริ่มขอวีซ่า จะได้ไม่เสียเงินฟรี … ได้ยินมาแว่ว ๆ ว่า กว่า 8 ใน 10 คน ทำผิดหรือแนบเอกสารกันไม่ครบ

 

เรียบเรียงโดย เขี้ยวงู