นัดคิว online เข้ารับบริการกับสถานทูต

จองคิวออนไลน์ทำพาสปอร์ต

ตั้งแต่เมื่อต้นปี สถานเอกอัครราชทูต กรุงเฮก [สถานทูต] ได้เริ่มทยอยเปิดให้ทำนัดหมายจองคิวทาง online เพื่อเข้ารับบริการที่สถานทูต รวม 5 บริการ โดยเป็นบริการยอดฮิตสำหรับคนไทย 3 บริการ ได้แก่ 

  1. บริการทำหนังสือเดินทางไทย (พาสปอร์ตไทย)
  2. บริการทำบัตรประชาชนไทย (ทำได้ล่วงหน้าไม่เกิน 60 วัน ก่อนบัตรหมดอายุ)
  3. บริการนิติกรณ์สำหรับคนไทย เช่น การทำหนังสือมอบอำนาจ (ไปทำหนังสือรับรองโสด หนังสือปกครองบุตร จัดการมรดก ฯลฯ) หนังสือให้ความยินยอมให้ลูกที่เมืองไทยทำหนังสือเดินทางไทย การรับรองลายมือชื่อพี่น้องคนไทยในการทำหนังสือสัญญากู้ยืม หรือจดจำนองกับธนาคารที่ประเทศไทย เป็นต้น

 

ส่วนอีก 2 บริการ เป็นบริการที่มีชาวต่างชาติเป็นลูกค้าหลัก คือ (1) วีซ่า สำหรับชาวต่างชาติใช้เดินทางไปประเทศไทย และ (2) บริการรับรองเอกสารต่างชาติเพื่อนำไปใช้ที่ประเทศไทย เช่น แบบคัดย่อทะเบียนราษฎร์ดัตช์ ทะเบียนสมรสดัตช์ ใบคุณวุฒิการศึกษาดัตช์ ฯลฯ โดยไม่ว่าจะเป็นเอกสารใด จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศดัตช์ก่อนที่จะนำมารับรองที่สถานทูต และตามปกติหากจะนำไปใช้ที่ประเทศไทยก็จะต้องยื่นรับรองเอกสารพร้อมกับคำแปลภาษาไทยด้วย

สำหรับบริการอื่น เช่น การจดทะเบียนเกิด จดทะเบียนตาย ทำหนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ยังสามารถจองคิวได้ทาง โทร. 0703450766 และอีเมล [email protected] เหมือนเดิม

 

การเปิดให้จองคิวทาง online แม้จะสะดวกสบายและประหยัดเวลา กดมือถือไม่กี่ครั้ง กรอกข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อยก็จองคิวได้ แต่เราต้องวางแผนชีวิตให้ดี 

“ทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเอง” เพราะระบบจองคิว online เป็นแบบจองก่อนได้ก่อน เต็มแล้วเต็มเลย (แต่ใครจะตั้งหน้าตั้งตาจ้องจอ 24 ชม. รอคนยกเลิกนัด ก็ตามสะดวก แต่คงฝากความหวังกับวิธีนี้ได้ไม่มากนัก

ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่น โดยต้องศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจ ตรวจสอบคุณสมบัติของตนและเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วนพร้อมเข้ารับบริการ ไม่ทำให้คนอื่น เสียเวลาจากความไม่พร้อมของเรา และเราเองก็จะไม่ไปเสียเที่ยว เสียทั้งเงินและเวลา โดยเฉพาะถ้าต้องไปใหม่วันหลัง ซึ่งนอกจากจะทำให้เพื่อน คนไทยคิวถัด ไปเสียเวลาเพราะเราแล้ว ยังเป็นการทำให้พี่น้องคนไทยคนอื่นที่มีความพร้อมเสียโอกาสจองคิวไปรับบริการในวันเวลานั้นด้วย 

 

ดูข้อมูลการจองคิว online และข้อมูลบริการหลักสำหรับคนไทย 3 บริการ (ข้อมูลภาษาไทย) >>

ดูข้อมูลการจองคิว online บริการวีซ่าและรับรองเอกสารต่างชาติได้ที่ (ข้อมูลภาษาอังกฤษ) >>

 

อย่าลืม !! ศึกษาข้อมูลและเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนเข้ารับบริการ

นัดคิว online เข้ารับบริการกับสถานทูต

เรียบเรียงโดย : ข้าวเหนียวดำ